Đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Bác
Sáng 23/5, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.