Đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận về 7 dự án luật, trong đó có dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 5-7/4/3023 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Cụ thể, đại biểu Quốc hội sẽ tập trung thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về các dự án: Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự và thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Liên quan dự án Luật Đất đai (sửa đổi), chiều ngày 9/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Kinh tế, ý kiến của đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu dự họp, Chủ tịch Quốc hội kết luận công tác lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ đã được thực hiện nghiêm túc và nhận được sự hưởng ứng tích cực, rộng khắp của các giai tầng xã hội và các giới đối với dự án Luật này.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, việc tổng hợp phải toàn diện, đầy đủ khách quan, trung thực, tôn trọng mọi ý kiến góp ý, không để xảy ra tình trạng có ý kiến không được tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ.

Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần nêu rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và thực tiễn; ưu, nhược điểm của các phương án, cân nhắc lựa chọn phương án hợp lý nhất.

“Tổng hợp riêng những vấn đề góp ý mà hiện chưa được quy định trong dự thảo luật; đối với các ý kiến trái với chủ trương, đường lối của Đảng, trái Hiến pháp thì không tiếp thu nhưng cần giải trình thuyết phục; đối với những ý kiến đúng đắn, cần thiết nhưng chưa có kết luận của Trung ương thì có thể nghiên cứu, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền” – kết luận nêu rõ.

Quá trình giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cần lưu ý bám sát và thể chế hóa đầy đủ các nội dung đã nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; lưu ý chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đã đủ rõ và đã có quyết sách của Trung ương; những vấn đề chưa đủ rõ, độ chín, Trung ương đã thảo luận, bàn kỹ nhưng không kết luận thì không đưa vào dự thảo luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Giải trình thuyết phục ý kiến nhân dân về Luật Đất đai
Chủ tịch Quốc hội: Giải trình thuyết phục ý kiến nhân dân về Luật Đất đai

VOV.VN - Những ý kiến đúng đắn, cần thiết đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhưng chưa có kết luận của Trung ương thì có thể nghiên cứu, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội: Giải trình thuyết phục ý kiến nhân dân về Luật Đất đai

Chủ tịch Quốc hội: Giải trình thuyết phục ý kiến nhân dân về Luật Đất đai

VOV.VN - Những ý kiến đúng đắn, cần thiết đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhưng chưa có kết luận của Trung ương thì có thể nghiên cứu, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Luật Đất đai cần cụ thể về đánh thuế cao với người có nhiều nhà, đất
Luật Đất đai cần cụ thể về đánh thuế cao với người có nhiều nhà, đất

VOV.VN - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị đưa vào dự thảo luật các quy định cụ thể về đối tượng sẽ bị áp dụng mức thuế cao khi có nhiều nhà, đất; trường hợp miễn giảm; trường hợp áp dụng thuế bình thường.

Luật Đất đai cần cụ thể về đánh thuế cao với người có nhiều nhà, đất

Luật Đất đai cần cụ thể về đánh thuế cao với người có nhiều nhà, đất

VOV.VN - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị đưa vào dự thảo luật các quy định cụ thể về đối tượng sẽ bị áp dụng mức thuế cao khi có nhiều nhà, đất; trường hợp miễn giảm; trường hợp áp dụng thuế bình thường.

Đề nghị Quốc hội cân nhắc, lùi thời hạn thông qua dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Đề nghị Quốc hội cân nhắc, lùi thời hạn thông qua dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

VOV.VN - Ý kiến nhân dân đề nghị Quốc hội cân nhắc, xem xét có nên thông qua Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV hay không, có thể lùi thời hạn thông qua để có thời gian nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo.

Đề nghị Quốc hội cân nhắc, lùi thời hạn thông qua dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Đề nghị Quốc hội cân nhắc, lùi thời hạn thông qua dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

VOV.VN - Ý kiến nhân dân đề nghị Quốc hội cân nhắc, xem xét có nên thông qua Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV hay không, có thể lùi thời hạn thông qua để có thời gian nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo.