Đại biểu thảo luận tại đoàn: Sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố căn bản

VOV.VN - Suy đến cùng, một đất nước có hưng thịnh, có cường thịnh hay không? Tất cả tùy thuộc vào sự đồng thuận của nhân dân.

Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều nay 26/1, các đại biểu thảo luận ở đoàn về các Văn kiện Đại hội.

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ rõ, trong báo cáo chính trị, Trung ương đã đưa ra những quan điểm không chỉ thể hiện việc tổng kết, đúc rút mà là sự phát triển cả về mặt tư duy lý luận. Đáng chú ý là về công tác xây dựng Đảng, báo cáo chính trị đã đề cập 3 yếu tố rất mới: bao gồm xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng và xây dựng Đảng cả về đạo đức.

Theo đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, rõ ràng không chỉ là một chính đảng chỉ xoay quanh chính trị, tư tưởng không mà vấn đề đạo đức là hết sức quan trọng. Anh đạo đức với ai? - với chính Đảng của mình, đạo đức với nhân dân của mình và đạo đức xã hội với ngọn cờ lý tưởng mà mình đang theo đuổi, đang bảo vệ. 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục bổ sung và quan tâm tới công tác cán bộ, xem công tác cán bộ là gốc. Đặc biệt, công tác cán bộ đã được xác định là “then chốt của then chốt”. Trong công tác bộ, Đại hội lần này đề cập rất nhiều nội dung, trong đó đi sâu vào xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ phải đương đầu với nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thảo luận về những bài học kinh nghiệm chỉ ra trong Báo cáo chính trị, đại biểu Hà Anh Dũng, đoàn Bình Phước đặc biệt chú ý đến bài học lấy dân là gốc, trong 5 bài học kinh nghiệm qua một nhiệm kỳ và đây cũng là bài học kinh nghiệm muôn đời vẫn có giá trị mà ông tâm đắc nhất. Đó là bài học tôn trọng nhân dân và lấy nhân dân để làm niềm hạnh phúc trong quá trình phục vụ của Đảng, cũng như hệ thống chính trị của đất nước ta. Vì theo ông Dũng, suy đến cùng, một đất nước có hưng thịnh, có cường thịnh hay không? Tất cả tùy thuộc vào sự đồng thuận của nhân dân và tin tưởng vào sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân như thế. Nhất là trong điều kiện hiện nay trên đà uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Chính phủ thì nhân dân chúng ta sẽ đồng tâm, đồng thuận và ủng hộ cho đất nước phát triển. Vì thế hơn lúc nào hết thì vai trò của nhân dân phải được tôn trọng.

Thảo luận tại đoàn về các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu được nêu ra trong Báo cáo chính trị, các đại biểu cho rằng, cần tập trung đầu tư phát triển nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt, gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ người tài; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu Đặng Ngọc Sơn, đoàn Hà Tĩnh phân tích: "Trong Văn kiện nói rất rõ việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Chúng tôi tin đất nước chúng ta sẽ làm được và chúng ta sẽ đào tạo ra nhân tố, những thế hệ như Văn kiện nêu rõ là “chất lượng cao”, đáp ứng với yêu cầu phát triển. Bởi vì, càng ngày đất nước chúng ta càng yêu cầu nhân lực chất lượng cao. Chỉ có đường thông qua giáo dục, đào tạo và đổi mới cơ chế để trọng dụng họ là điều hết sức quan trọng giúp đất nước phát triển./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc sáng ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc sáng ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ: "Đại hội Đảng lần thứ XIII là đại hội của đổi mới"
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ: "Đại hội Đảng lần thứ XIII là đại hội của đổi mới"

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh về tầm quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII trong bối cảnh đất nước đang có tiềm lực, vị thế và nhiều điều kiện thuận lợi để vươn lên mạnh mẽ.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ: "Đại hội Đảng lần thứ XIII là đại hội của đổi mới"

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ: "Đại hội Đảng lần thứ XIII là đại hội của đổi mới"

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh về tầm quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII trong bối cảnh đất nước đang có tiềm lực, vị thế và nhiều điều kiện thuận lợi để vươn lên mạnh mẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra 5 bài học từ nhiệm kỳ trước tại Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra 5 bài học từ nhiệm kỳ trước tại Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng 26/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, đồng thời chỉ ra 5 bài học đã được đúc rút từ những nhiệm kỳ trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra 5 bài học từ nhiệm kỳ trước tại Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra 5 bài học từ nhiệm kỳ trước tại Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng 26/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, đồng thời chỉ ra 5 bài học đã được đúc rút từ những nhiệm kỳ trước.