Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, dự kiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào Quý I/2026, vì vậy, để bảo đảm thời gian Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội phải diễn ra trong Quý IV/2025, tốt nhất vào tháng 10/2025, cho nên đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở phải tổ chức xong trong Quý III/2025, đại hội cơ sở tổ chức xong trong Quý II/2025.

Chiều 8/3, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội họp phiên thứ Nhất. Ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Các thành viên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã nghe và thảo luận về 4 nội dung: Quy chế làm việc của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII; Thông báo phân công của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII; Kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện về việc xây dựng, thảo luận và góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII; Dự thảo sơ bộ Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Phát biểu kết luận chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, dự kiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào Quý I/2026, vì vậy, để bảo đảm thời gian thì Đại hội Đảng bộ Thành phố phải diễn ra trong Quý IV/2025, tốt nhất là vào tháng 10/2025, cho nên đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở phải tổ chức xong trong Quý III/2025, đại hội cơ sở tổ chức xong trong Quý II/2025. Từ đó, công việc chuẩn bị văn kiện phải tiến hành nghiêm túc, bài bản, đúng lộ trình, kế hoạch đáp ứng yêu cầu về tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Theo Bí thư Thành ủy, việc xây dựng văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố lần này có nhiều thuận lợi so với nhiệm kỳ trước khi Thành ủy tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2011-2020; tổng kết thực hiện Luật Thủ đô 2012... Cùng với đó, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển đất nước, Thủ đô cũng được ban hành rất đầy đủ như: Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...  Cho nên, căn cứ để xây dựng văn kiện nhiệm kỳ tới là rất đầy đủ, cụ thể, rõ nét; quan trọng là phải lựa chọn cho phù hợp và thuyết phục.

"Trong 5-10 năm tới, Hà Nội có thời cơ để phát triển đúng mục tiêu, nhiệm vụ chính trị là xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Cho nên văn kiện phải thể hiện được tinh thần đó", Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

"Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo tổng kết thực hiện 10 chương trình công tác, đây vừa là nội dung phục vụ xây dựng văn kiện, vừa là nội dung báo cáo Đại hội. Đây là nhiệm vụ các cấp, các ngành phải quan tâm triển khai sớm, thông qua tổng kết để đánh giá chính xác hiệu quả, đề xuất lựa chọn các chương trình công tác trong nhiệm kỳ tới. Đối với số liệu, Tiểu ban cũng phải quan tâm sớm, bảo đảm chính xác, thống nhất"- Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Về chủ đề Đại hội, Tiểu ban tiếp tục thống nhất giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì báo cáo đề xuất, song song, các tổ biên tập cũng phải nghiên cứu để có báo cáo về nội dung quan trọng này.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, nhiệm vụ trong thời gian tới rất nhiều, nặng nề, đòi hỏi các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu để vừa bảo đảm chất lượng công tác chuẩn bị Đại hội, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội bỏ phiếu kín đánh giá xếp loại chất lượng Đảng bộ thành phố năm 2023
Hà Nội bỏ phiếu kín đánh giá xếp loại chất lượng Đảng bộ thành phố năm 2023

VOV.VN - Theo đó, 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhất trí đánh giá xếp loại Đảng bộ thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Hà Nội bỏ phiếu kín đánh giá xếp loại chất lượng Đảng bộ thành phố năm 2023

Hà Nội bỏ phiếu kín đánh giá xếp loại chất lượng Đảng bộ thành phố năm 2023

VOV.VN - Theo đó, 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhất trí đánh giá xếp loại Đảng bộ thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND thành phố Hà Nội bầu
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND thành phố Hà Nội bầu

VOV.VN - Sáng 6/12, HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm và công bố kết quả các chức vụ do HĐND Thành phố bầu đối với 28 người giữ chức vụ thuộc HĐND, UBND thành phố Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm.

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND thành phố Hà Nội bầu

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh do HĐND thành phố Hà Nội bầu

VOV.VN - Sáng 6/12, HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm và công bố kết quả các chức vụ do HĐND Thành phố bầu đối với 28 người giữ chức vụ thuộc HĐND, UBND thành phố Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm.

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn, cho ý kiến 8 nội dung quan trọng
Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn, cho ý kiến 8 nội dung quan trọng

VOV.VN - Chiều 23/11, Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã diễn ra. Tại hội nghị này các đại biểu sẽ họp bàn, cho ý kiến về 8 nội dung quan trọng.

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn, cho ý kiến 8 nội dung quan trọng

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn, cho ý kiến 8 nội dung quan trọng

VOV.VN - Chiều 23/11, Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã diễn ra. Tại hội nghị này các đại biểu sẽ họp bàn, cho ý kiến về 8 nội dung quan trọng.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Kinh tế Trung ương
Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Chiều 8/3, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Chiều 8/3, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.