Đại sứ Lào tại Việt Nam: “Nhân sự Đại hội XIII của Đảng CSVN được chuẩn bị kỹ lưỡng”

VOV.VN - "Công tác nhân sự của Đại hội XIII của Đảng CSVN có nhiều đổi mới, trong đó tập trung phát huy quyền dân chủ, khách quan, công khai, trong sáng, kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc".

Trả lời phỏng vấn của VOV nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII. Đại sứ cũng ấn tượng với quá trình tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN).

 

PV: Thưa Đại sứ, chỉ còn ít ngày nữa Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIII trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, trong đó đại dịch COVID-19 tiếp tục khó lường. Ông đánh giá sự chuẩn bị của Việt Nam cho sự kiện quan trọng này như thế nào?

ĐS Sengphet Houngboungnuang: Mặc dù khu vực và thế giới đang có diễn biến rất phức tạp, trong đó, có tình hình dịch bệnh COVID-19 và thiên tai như bão lũ, sạt lở nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cùng nhiều sự kiện khác xảy ra trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng CSVN, tuy nhiên, Đại hội Đảng bộ các cấp đã diễn ra thành công tốt đẹp theo kế hoạch đề ra và hoàn thành 100% trong tháng 10/2020.

Các bản Dự thảo báo cáo tại Đại hội XIII cũng được chuẩn bị toàn diện và khá đầy đủ trên tinh thần phát huy tính dân chủ và lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách có chọn lọc, nghiên cứu, xem xét những đề xuất chân thành và có tinh thần trách nhiệm để bổ sung vào kho tàng tri thức và lực lượng sáng tạo của toàn Đảng.

Công tác nhân sự của Đại hội XIII của Đảng CSVN có nhiều đổi mới, trong đó tập trung phát huy quyền dân chủ, khách quan, công khai, trong sáng, kỹ lưỡng, đúng nguyên tác, quy trình và đảm bảo tinh thần lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được giới thiệu tại Đại hội lần này đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng qua các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự tại Đảng bộ các cấp và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, đảm bảo tốt những yêu cầu về mặt tiêu chí, cơ cấu, số lượng, chất lượng.

Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng CSVN đã làm rất tốt, nghiêm túc, chặt chẽ, có nhiều đổi mới, đúng theo quy định, sát với tình hình thực tế, qua đây cho thấy tính dân chủ, đoàn kết, niềm tin và sự tự hào. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt đồng chào mừng Đại hội cũng được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế và hiệu quả, không phô trương, màu mè hình thức mà rất phù hợp với tình tình thực tế trong giai đoạn phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh và thiên tai.

PV: Trong nhiệm kỳ qua, Đại sứ ấn tượng với những thành tựu nổi bật nào của Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?

ĐS Sengphet Houngboungnuang: Thực sự tôi rất vui khi Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc trong 75 năm xây dựng Xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là giai đoan 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện chương trình xây dựng đất nước, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm từ 2016 – 2020. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng CSVN, nhân dân Việt Nam đã giành được thành công vĩ đại, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, đưa thế và lực của nước CHXHCN Việt Nam không ngừng phát triển, vai trò và uy tín của Việt Nam ngày một nâng cao trên trường quốc tế.

Trong giai đoạn 5 năm qua, mặc dù tình hình khu vực và thế giới biến chuyển nhanh chóng, khó lường, tình hình dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, bão lũ, sạt lở nghiên trọng chưa từng thấy ập đến với miền Trung và Tây Nguyên, song bằng nỗ lực và ý chí quyết tâm cao của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân, Việt Nam vẫn tiếp tục đạt được những thành công quan trong trong mọi lĩnh vực như: quốc phòng – an ninh được củng cố ngày một vững chắc, giữ vững chủ quyền, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi phát triển đất nước.

Thành công trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 song song với việc phát triển kinh tế, Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 quốc gia có nhịp độ phát triển kinh tế (GDP) cao nhất trên thế giới trong năm 2020, duy trì mức phát triển kinh tế (GDP) trong 5 năm qua ở mức 5,9%; trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ tiếp tục phát triển và có tiến bộ trong nhiều mặt, như xóa nghèo cho người dân, số lượng hộ nghèo giảm từ 10% trong năm 2015 xuống còn 3% trong năm 2020; quan hệ ngoại giao và hội nhập quốc tế tiếp từng đạt được thành công quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trường quốc tế và khu vực, đặc biệt năm 2020 vừa qua.

Việt Nam đã tổ chức thành công năm Chủ tịch ASEAN, AIPA – 41 và có nhiều hoạt động tích cực trên cương vị là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ giai đoạn 2020 – 2021. Những thắng lợi đó đã khẳng định được đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng CSVN – sáng suốt, vượt qua mọi trở ngại và thách thức, phấn đấu hết mình vì độc lập dân tộc, vì sự hùng mạnh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp hòa bình, độc lập, dân chủ và sự tiến bộ của xã hội.

PV: Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, trước thềm Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đặt kỳ vọng gì về những quyết sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đề ra và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam trong những năm tới?

ĐS Sengphet Houngboungnuang: Chủ tịch Kayson Phomvihan kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Sụphanuvong là những người xây dựng nền móng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào – Việt Nam và tiếp tục được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhà cách mạng dày công vun đắp, mối quan hệ này trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật sống còn và sự phát triển của hai quốc gia, là yếu tố quyết định mọi thắng lợi trong công cuộc cách mạng của mỗi quốc gia chúng ta ngày nay.

Để tiếp tục pháp huy và vun đáp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam mà hai Đảng đã khẳng định rằng: mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam là tại tản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật sống còn và sự phát triển của mỗi quốc gia, là mối quan hệ sống còn và là nguồn động lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh tổ và xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, góp phần cho hòa bình, ổn định hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới; Đảng NDCM Lào hy vọng rằng Đảng CSVN sẽ đề ra đường lối tiếp tục gìn giữ, vun đắp, phát huy và kế thừa mối quan hệ đáng quý này, phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, hợp tác bình đẳng và đôi bên cùng có lợi, có sự phối hợp hài hòa giữa mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam với truyền thống quốc tế, ưu tiên, ủng hộ và tạo điều kiện cho nhau để cùng phát triển.

PV: Lào cũng vừa tổ chức Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nhiệm kỳ mới, nhân dân Lào đặt ra những mục tiêu quan trọng nào? Có sự tương đồng nào với Việt Nam trong những nhiệm vụ đó?

ĐS Sengphet Houngboungnuang: Đại hội lần thứ XI Đảng NDCM Lào diễn ra từ ngày 13 – 15/1/2021 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội theo hướng chất lượng mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đi lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa”.

Đảng CSVN cũng sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toan quốc lần thứ XIII từ ngày 25/1 – 2/2/2021 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và  hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định;  phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21 nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa”.

Đạt mục tiêu chiến lược tới năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phát triển Việt Nam trở thành nước có thu nhập khá và đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

Theo chủ để Đại hội mà hai Đảng đã đề ra, chúng ta thấy rằng: Cả hai Đảng, Đảng NDCM Lào và Đảng CSVN có mục tiêu gần giống nhau đó là Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vì dân giàu, nước mạnh, xã hội đoàn kết, dân chủ, công bằng và thịnh vượng.

PV: Trong khi tình hình khu vực và thế giới đang có diễn biến phức tạp, Đại sứ đánh giá như thế nào về việc gìn giữ mối quan hệ Việt Nam – Lào?

ĐS Sengphet Houngboungnuang: Với tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phải sát cánh bên nhau, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau hơn lúc nào hết; hai Đảng, hai nhà nước phải giữ gìn, vun đắp, phát huy và kế thừa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam cho thế hệ mai sau trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, hợp tác bình đẳng và hai bên cùng có lợi, phối hợp hài hòa giữa tính đặc biệt của mối quan hệ Lào – Việt Nam với truyền thống quốc tế, ưu tiên, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để cùng phát triển.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng
Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất.

Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất.

“Tin tưởng nhân sự đặc biệt toàn diện về mọi mặt, từ đạo đức đến năng lực lãnh đạo"
“Tin tưởng nhân sự đặc biệt toàn diện về mọi mặt, từ đạo đức đến năng lực lãnh đạo"

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 15 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, vì thế sự kiện chính trị này được nhiều người dân quan tâm.

“Tin tưởng nhân sự đặc biệt toàn diện về mọi mặt, từ đạo đức đến năng lực lãnh đạo"

“Tin tưởng nhân sự đặc biệt toàn diện về mọi mặt, từ đạo đức đến năng lực lãnh đạo"

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 15 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, vì thế sự kiện chính trị này được nhiều người dân quan tâm.

Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII
Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 15 đã đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung cơ bản và đặc biệt là thông qua giới thiệu, bổ sung, đề cử nhân sự “đặc biệt” tham gia khóa XIII và danh sách nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII. 

Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

Thông qua nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIII

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 15 đã đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung cơ bản và đặc biệt là thông qua giới thiệu, bổ sung, đề cử nhân sự “đặc biệt” tham gia khóa XIII và danh sách nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII.