Đảm bảo chất lượng, tiến độ Nhà máy lọc Dầu Dung Quất

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí đã phát động phong trào thi đua liên kết, thu hút được đông đảo các nhà thầu trong nước và quốc tế đăng ký tham gia, tạo khí thế sôi nổi, góp phần nâng cao năng suất lao động chung của toàn công trường

Sáng nay (9/10), tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã họp Ban Chỉ đạo phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy lọc Dầu Dung Quất. Dự cuộc họp có ông Nguyễn Hoà Bình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo phong trào thi đua Liên kết.

Theo ông Trương Văn Tuyến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó ban chỉ đạo phong trào thi đua liên kết, trong hơn 2 năm qua, phong trào thi đua liên kết trên công trường Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Với trọng tâm chính là đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ của từng hạng mục công trình, từng gói thầu dự án, phong trào thu hút được đông đảo các nhà thầu trong nước và quốc tế đăng ký tham gia, tạo khí thế sôi nổi trên công trường; góp phần nâng cao năng suất lao động chung của toàn công trường. Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, mô hình mới và từng bước được nhân rộng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức lớn do nguồn nhân lực thiếu, giá cả vật tư thiết bị tăng cao… Vì thế, việc phát động và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua cũng có những khó khăn nhất định: Đối tượng tham gia phong trào thi đua liên kết cũng rất đa dạng, số lượng người lao động cũng thường xuyên biến động…

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo phong trào cho rằng, việc xây dựng và vận hành Nhà máy là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng, Nhà nước giao cho ngành Dầu khí, nhằm bảo đảm từng bước về an ninh năng lượng, góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, việc tổng kết đánh giá phong trào thi đua phải được thực hiện một cách cụ thể, nghiêm túc, phải gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện các gói thầu của Dự án, đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo và thực hiện phong trào, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng thành quả lao động của những tập thể, cá nhân tham gia tích cực phong trào thi đua.

Dự kiến, Hội nghị biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào liên kết sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền hình Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi./.

Viết bình luận