Dân vận khéo: Phải trúng và đúng nguyện vọng của nhân dân

VOV.VN - Năm 2014, công tác dân vận vẫn còn nhiều mặt hạn chế: nhiều băn khoăn, bức xúc của dân chưa được quan tâm giải quyết đúng mức

Công tác dân vận cần tập trung nắm bắt tình hình nhân dân kịp thời chính xác và chủ động tham mưu đúng và trúng cho cấp ủy, chính quyền, để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đó là nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Dân vận Trung ương xác định trong Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, diễn ra hôm nay (21/1) tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự.

Trong năm qua, công tác dân vận đã được tổ chức khéo, bám sát đời sống, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tiêu biểu nhất là sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã thu hút các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ngoài nước quan tâm theo dõi. Người dân đều đồng tình, ủng hộ lập trường, quan điểm và các giải pháp giải quyết tranh chấp về vấn đề biển Đông của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn, bức xúc của người dân chưa được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết đúng mức. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ còn gặp nhiều khó khăn, khả năng cạnh tranh còn thấp; kiều bào về nước tham gia hoạt động khoa học, đầu tư còn gặp nhiều hạn chế do bất cập về cơ chế; những bức xúc của nhân dân trong lĩnh vực khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản gây ô nhiễm môi trường chậm giải quyết…

Từ thực tế này, Ban Dân vận Trung ương xác định trọng tâm nhiệm vụ năm 2015 là công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng hoạt động về địa bàn dân cư, sâu sát cơ sở để lựa chọn nội dung dân vận trọng điểm, phù hợp với thực tiễn đất nước và bối cảnh hội nhập. Đặc biệt là theo dõi sát tình hình các tầng lớp nhân dân trong quá trình đại hội Đảng các cấp; tổng hợp ý kiến của nhân dân góp ý vào văn kiện Đai hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: công tác dân vận cần phải đổi mới và sâu sát với quần chúng nhân dân.

“Đổi mới công tác dân vận để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong củng cổ niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đảng ủy khối cơ quan TƯ và Ban Dân Vận ký kết phối hợp công tác

VOV.VN -Theo chương trình phối hợp, hai bên sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận

Cần đổi mới phương pháp hoạt động công tác dân vận

VOV.VN- 
Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cho rằng, cần phải phát huy vai trò dân vận cơ sở hơn nữa.

Để công tác dân vận hướng về nhân dân, vì hạnh phúc nhân dân

VOV.VN -Trong hoạt động dân vận, vấn đề cốt lõi là phải quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn Phật giáo, Công giáo

VOV.VN -Gặp mặt và tiếp đoàn đại biểu, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, đón Xuân vui.

Đánh giá công tác dân vận ở khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - Ban Dân vận Trung ương và Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác.

Cơ quan Nhà nước đẩy mạnh công tác dân vận

VOV.VN-Để tăng cường công tác dân vận cần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính.

Đảng ủy Khối triển khai Năm tăng cường công tác dân vận

VOV.VN -Phấn đấu trong năm 2014, 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận.

Tin cùng chuyên mục