Đảng bộ Vĩnh Phúc thể hiện sự cầu thị khi nhìn rõ hạn chế, khuyết điểm

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ đánh giá cao sự cầu thị của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, tin tưởng Đảng bộ Vĩnh Phúc sẽ có các giải pháp tích cực, quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 14/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Vĩnh Phúc đã vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt và vượt ở mức cao.

Kinh tế phát triển và duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân 7,1%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,56 lần so với năm 2015. Bình quân thu nhập đầu người đạt 104,68 triệu đồng/người, tương đương 4.500 USD. Năng suất lao động cao hơn mức bình quân chung cả nước. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn khoảng 7%. Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế; du lịch, dịch vụ tiếp tục phát triển, ngày càng có nhiều sản phẩm chất lượng cao, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, là một trong 5 tỉnh có số thu ngân sách lớn nhất cả nước, đặc biệt thu nội địa luôn đứng ở tốp đầu cả nước và thứ hạng cao của miền Bắc; là tỉnh có tỷ lệ điều tiết ngân sách lớn về Trung ương (47%) trong số các tỉnh miền Bắc.

Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 100% số xã, 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM. Đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi tập trung, chuyên canh ứng dụng khoa học, công nghệ tiến bộ, có hiệu quả kinh tế cao. Công tác dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất đã và đang được triển khai thực hiện tích cực, nhân rộng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Vĩnh Phúc xác định 28 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá gồm: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; khai thông điểm nghẽn, thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Xây dựng nền văn hóa, văn hóa, nghệ thuật phát triển, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng nguồn lực; đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tạo bước đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực thực tiễn. Phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 80%; tỷ lệ chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5-9,0%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng 6-8%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 130-150 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn mới còn dưới 1%. Hàng năm giải quyết việc làm cho từ 16.000-17.000 người.

“Những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng tự hào, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước”, ông Huệ khẳng định, đồng thời cũng đánh giá cao sự cầu thị, tính chiến đấu cao của Đảng bộ trong việc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, bất cập trong nhiệm kỳ qua: Kinh tế phát triển chưa có sự đột phá, đang có dấu hiệu chậm lại; môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, sử dụng các nguồn lực và thực hiện các đột phá chiến lược còn có mặt hạn chế, bất cập. Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế. Một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, việc thực hiện tinh giản biên chế còn chậm, hiệu quả chưa cao… 

Ông Huệ tin tưởng Đảng bộ Vĩnh Phúc sẽ phân tích, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và có các giải pháp tích cực, quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới.

Đồng tình với các định hướng phát triển, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, ông Vương Đình Huệ đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận thêm một số vấn đề. 

Cụ thể, Vĩnh Phúc là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, cửa ngõ phía Tây Bắc và nằm trong vùng phát triển của Thủ đô Hà Nội; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại kết nối với Hà Nội và các tỉnh trong vùng, là điều kiện rất thuận lợi để xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước, làm tiền đề để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương, với các địa phương trong vùng Thủ đô, nhất là Hà Nội, nhằm huy động, khai thác mọi nguồn lực để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm mang tính liên vùng, liên tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tẩng giao thông.

Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thuận lợi, minh bạch, an toàn để thu hút các dòng vốn đầu tư mới. Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp thật sự trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển của tỉnh. Chú trọng phát triển các dịch vụ chất lượng cao, đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng thị trường và liên kết chuỗi giá trị, gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất/ha đất canh tác, thu nhập bình quân đầu người và đời sống tinh thần của người dân. Phấn đấu đến 2020, Vĩnh Phúc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh.

Vĩnh Phúc đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, tạo ra nhiều áp lực về hạ tầng kinh tế - xã hội và gia tăng dân số. Vì vậy, cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, ngành, quy hoạch sản phẩm; trên cơ sở đó xác định rõ những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin - truyền thông; sớm xây dựng thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Cùng với phát triển, hiện đại hóa đô thị, cần có chương trình hành động cụ thể để phát triển kinh tế đô thị, thực sự là động lực quan trọng để phát triển kinh tế.

Chú trọng đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân….

Củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, nhất là Vĩnh Phúc có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ Thủ đô, cần chủ động xử lý tốt các mối quan hệ dân tộc, tôn giáo, quản lý lao động nhập cư; phát hiện và xử lý kịp thời tình huống, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định nêu gương, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên…/.

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80-85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, trong đó Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I. 

Đến năm 2030, thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ bản đủ các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương; kinh tế, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 130 - 135 triệu đồng.

Tầm nhìn đến năm 2045, là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường. Nền kinh tế Vĩnh Phúc phát triển theo hướng kinh tế số, kinh tế tri thức; người dân có thu nhập, chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; nền văn hóa tiến bộ, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống.

Viết bình luận

Tin liên quan

Bắc Giang phấn đấu ở nhóm 15 tỉnh, thành có quy mô kinh tế dẫn đầu
Bắc Giang phấn đấu ở nhóm 15 tỉnh, thành có quy mô kinh tế dẫn đầu

VOV.VN - Bắc Giang sẽ nỗ lực phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

Bắc Giang phấn đấu ở nhóm 15 tỉnh, thành có quy mô kinh tế dẫn đầu

Bắc Giang phấn đấu ở nhóm 15 tỉnh, thành có quy mô kinh tế dẫn đầu

VOV.VN - Bắc Giang sẽ nỗ lực phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

Ông Vương Đình Huệ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII
Ông Vương Đình Huệ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc sáng 14/10 tại thành phố Vĩnh Yên.

Ông Vương Đình Huệ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

Ông Vương Đình Huệ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc sáng 14/10 tại thành phố Vĩnh Yên.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cơ bản, Thái Bình đến năm 2025, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá; đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cơ bản, Thái Bình đến năm 2025, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá; đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 345 đại biểu chính thức.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 345 đại biểu chính thức.