Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

(VOV)- Tổng Bí thư: Tuổi trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập lao động, rèn luyện, để ngày càng tiến bộ, có tâm trong trí sáng, hoài bão lớn...

Sáng nay (12/12), Đại hội toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và 999 đại biểu đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

 

dang, nha nuoc luon dat niem tin vao the he tre  hinh 1

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, với tinh thần trong sáng, trung thực của tuổi trẻ, chúng ta có thể khẳng định rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt, nhưng những tồn tại, hạn chế vẫn còn không ít.

Tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố

Ông Phan Văn Mãi khẳng định, hai phong trào hành động cách mạng lớn của nhiệm kỳ Đại hội IX là “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã đi vào cuộc sống; đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội; đã hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của thanh niên, giúp Đoàn thêm gần gũi, thật sự là người bạn thân thiết của thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

Ông Phan Văn Mãi cho rằng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi ngày càng được mở rộng, góp phần xây dựng, hình thành một lớp thanh niên mới giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Mãi cho rằng, vẫn còn những hạn chế, yếu kém tồn tại trong công tác Đoàn khiến chúng ta không khỏi trăn trở, suy tư: “Phải làm sao đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn hơn nữa để Đoàn thật sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Phải làm sao để các phong trào hành động cách mạng của thanh niên thiết thực, hiệu quả và lan tỏa hơn nữa, đóng góp được nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX do ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IX trình bày nêu rõ, 5 năm vừa qua, với những nỗ lực to lớn của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu mang tính đột phá mới. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết, chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ đã tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Những quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn đã mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên; vị trí của thanh niên trong xã hội được đặt tương xứng.

Vẫn còn những hạn chế, yếu kém tồn tại

Ông Nguyễn Đắc Vinh cũng thẳng thắn kiểm điểm còn những hạn chế, yếu kém; đó là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn tuy đã có đổi mới nhưng chưa tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng thanh niên có lúc, có nơi thiếu kịp thời. Việc tổng kết và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác giáo dục của Đoàn còn hạn chế. Một số nội dung của hai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả chưa rõ nét.

 

dang, nha nuoc luon dat niem tin vao the he tre  hinh 2

Mặc dù đã có cố gắng song những hoạt động đồng hành hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của thanh niên nông thôn đi làm ăn xa theo thời vụ, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, và việc gần gũi giúp đỡ để cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý đoàn viên còn yếu kém. Nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn chậm đổi mới. Chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư thấp. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn…

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, những hạn chế, yếu kém trên đây có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là, việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác thanh vận của Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội, tác phong, lề lối công tác, tư duy đổi mới của một bộ phận cán bộ đoàn còn yếu, chưa bắt kịp yêu cầu, đòi hỏi của phong trào thanh niên.

Chế độ, chính sách đãi ngộ cho cán bộ đoàn còn khó khăn, chưa động viên và thu hút được những cán bộ có năng lực, tâm huyết làm việc trong hệ thống tổ chức, đội ngũ của Đoàn. Công tác tham mưu của một số cấp bộ đoàn với cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thiếu chủ động và chưa hiệu quả.

Cấp ủy đảng, chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức và thường xuyên đối với công tác thanh niên; giữa nhận thức và sự quan tâm đầu tư thực tế cho công tác thanh niên còn chưa tương xứng; việc tổ chức thực thi pháp luật, chính sách đối với thanh niên chưa thực sự hiệu quả…

Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, báo cáo cũng chỉ rõ phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017, đó là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi.

Chú trọng giáo dục thông qua điển hình tiên tiến, thực tiễn phong trào hành động cách mạng; tăng cường đối thoại giữa cán bộ đoàn với đoàn viên, thanh niên qua các diễn đàn tuổi trẻ.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ. Lựa chọn nội dung, phương thức phù hợp và chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để các phong trào thi đua trong thanh thiếu nhi được triển khai đúng định hướng, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, thực sự là môi trường giáo dục, rèn luyện của mọi thanh niên.

Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, trọng tâm nâng cao là chất lượng cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Phát huy vai trò đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng trung kiên, gần Đảng nhất, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đề cao trách nhiệm chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên.

Cũng tại Lễ khai mạc Đại hội, các em thiêu nhi Thủ đô thay mặt thiếu nhi cả nước đã đến chào mừng Đại hội. Em Trịnh Khánh Trang phát biểu: “Chúng em luôn hướng về đại hội bằng những hoa điểm tốt, tâm thư gửi về đại hội. Được học tập trong dưới mái trường thân yêu, chúng em càng cố gắng hơn nữa để xứng danh đội thiếu niên tiền phong, những người chủ tưởng lai của đất nước. Chúng em trân trọng những tình cảm mà các anh chị đã dành cho chúng em. Thiếu nhi chúng em mong muốn được các anh chị dìu dắt để trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh".

Thay mặt Đại hội, bà Nguyễn Thị Hà – Bí thư Trung ương Đoàn khóa IX đã bày tỏ niềm vui mừng và xúc động trước không khí thi đua sôi nổi và những lời chúc mừng tốt đẹp của thiếu nhi cả nước mang đến Đại hội và ghi nhận những đề xuất, mong muốn của các em. Bà Nguyễn Thị Hà chúc các em luôn vui, khỏe, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Dịp này Đại hội gửi tới các em những tình cảm thân thương nhất.

Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới các vị đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất; đồng thời biểu dương những thành tích của cán bộ đoàn và phong trào thanh niên cả nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, thanh niên không ngừng phấn đấu để bảo vệ Tổ quốc, hơn 80 năm qua Đoàn thanh niên không ngừng lớn mạnh. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, thanh niên không ngừng phấn đấu, viết lên trang sử hào hùng của dân tộc.

Những năm gần đây, xuất hiện nhiều thanh niên, tổ chức đoàn xuất sắc, nhiều hoạt động đoàn có ý nghĩa được triển khai, thực hiện, tạo dấu ấn tốt trong nhân dân, có sức lan tỏa sâu rộng. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn không ngừng được củng cố, phát triển, đội ngũ cán bộ đoàn trẻ trung, có chuyên môn, đang dần trở thành lực lượng kế cận của đất nước.  

 

dang, nha nuoc luon dat niem tin vao the he tre  hinh 3

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, phong trào Đoàn và công tác thanh niên vẫn còn tồn tại một số những hạn chế: phong trào Đoàn đã phát triển nhưng chưa tạo được sự phát triển đồng đều trong cả nước, chưa phát huy được toàn diện sức mạnh của thanh niên, việc tập hợp thanh niên chưa hiệu quả. Một bộ phận thanh niên có lối sống tiêu cực, suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước, sống thực dụng, xa rời những giá trị truyền thống. Nghiêm trọng hơn nữa, tình trạng tội phạm thanh niên đang có chiều hướng ra tăng…. 

Tổng Bí thư mong rằng, sau Đại hội này phong trào Đoàn thanh niên và thanh niên sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa, rực rỡ hơn nữa như hoa nở mùa xuân. Đóng góp xứng đáng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng.  

Tuổi trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập lao động, rèn luyện, để ngày càng tiến bộ, có tâm trong trí sáng, hoài bão lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng thực hiện bằng được mục tiêu cao cả xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, đất nước ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.  

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam; đồng thời cũng đòi hỏi kỳ vọng Đoàn phải làm tốt hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng của mình, góp phần đào tạo lớp lớp thanh niên trở thành những chiến sỹ tiên phong mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng./. 

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình cụ thể sau đây:  

1. Đề án tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.  

2. Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn.  

3. Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ.  

4. Đề án Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.  

5. Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân.  

6. Đề án Đoàn tham gia bảo đảm an toàn giao thông.  

7. Đề án xây dựng nhà ở cho người nghèo và nhà tránh lũ. 

8. Đề án đào tạo lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ chỉ huy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

9. Đề án phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. 

10. Chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và internet

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN