Đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt phải gương mẫu

(VOV) - Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị 03.

Sáng 5/12, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quán triệt sâu sắc và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng các tầng lớp nhân dân quán triệt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về những mô hình hay, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa hấp dẫn, chưa thuyết phục, sức lan tỏa chưa thật sâu rộng. Việc kiểm tra, đôn đốc có nơi, có lúc còn chưa được quan tâm, chú trọng đứng mức.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo thực hiện giáo dục đạo đức của Bác trong Đảng, trong nhân dân.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý Tỉnh ủy Hà Tĩnh cần xác định nội dung trọng tâm trong thời gian tới là đổi mới phong cách, tác phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn, bổ sung hệ thống chuẩn mực đạo đức và đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 vào sinh hoạt định kỳ ở từng tổ chức đảng một cách thiết thực, hiệu quả./.

Tin liên quan

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Nghệ An về Chỉ thị 03
Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Nghệ An về Chỉ thị 03

(VOV)_Nội dung chính là kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Nghệ An về Chỉ thị 03

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Nghệ An về Chỉ thị 03

(VOV)_Nội dung chính là kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.