Sai phạm của cán bộ chủ chốt được phát hiện qua kiểm tra còn ít

Sai phạm của cán bộ chủ chốt được phát hiện qua kiểm tra còn ít

VOV.VN - Bên cạnh kết quả đạt được thì công tác kiểm tra, giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng lãng phí ở TPHCM chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.