Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII.