Ban Cán sự đảng Chính phủ kiểm điểm phê bình, tự phê bình

(VOV) -Ban Cán sự đảng Chính phủ đã chuẩn bị báo cáo tự phê bình và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn.

Từ ngày 11/9, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã tiến hành phiên họp trong 5 ngày, để kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ban Cán sự đảng Chính phủ đã chuẩn bị báo cáo tự phê bình và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm theo đúng Nghị quyết Trung ương 4, hướng dẫn gợi ý của Bộ Chính trị và tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

 

 

Qua kiểm điểm đã khẳng định, Ban Cán sự đảng Chính phủ luôn kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng Chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc; nghiêm túc chấp hành, kịp thời thể chế hóa, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Ban Cán sự đảng Chính phủ luôn đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan Chính phủ có phẩm chất và năng lực cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, có bước chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau. Ban cán sự đảng Chính phủ luôn nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phát huy vai trò tập thể và cá nhân người đứng đầu.

Tập thể đoàn kết, thống nhất cao; tất cả hành động vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân; vì độc lập chủ quyền quốc gia, vì sự ổn định và phát triển của đất nước. 

Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Ban Cán sự đảng đã nỗ lực lãnh đạo Chính phủ điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý; giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự xã hội; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Qua kiểm điểm nghiêm túc, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém, đó là: Chưa thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước. Thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng có mặt còn chậm, chưa sát thực tiễn. Hiệu lực, hiệu quả điều hành chưa cao. Chưa đạt được mục tiêu đã đề ra là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Một số lãnh đạo Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và bức xúc trong xã hội.

Ban Cán sự đảng Chính phủ khẳng định quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, khuyết điểm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết Trung ương 4
Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) - Chủ tịch nước yêu cầu các cán bộ tham gia kiểm điểm phải phát huy tinh thần phê bình, tự phê bình, trên tinh thần xây dựng.

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết Trung ương 4

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) - Chủ tịch nước yêu cầu các cán bộ tham gia kiểm điểm phải phát huy tinh thần phê bình, tự phê bình, trên tinh thần xây dựng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) - “Việc phê bình phải thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng và có hiệu quả”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) - “Việc phê bình phải thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng và có hiệu quả”.

Tạp chí Cộng sản triển khai Nghị quyết Trung ương 4
Tạp chí Cộng sản triển khai Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) - Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại Tạp chí Cộng sản diễn ra trong 2 ngày.

Tạp chí Cộng sản triển khai Nghị quyết Trung ương 4

Tạp chí Cộng sản triển khai Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) - Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại Tạp chí Cộng sản diễn ra trong 2 ngày.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và 5 tại Pháp
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và 5 tại Pháp

(VOV) -Đây là một trong chuỗi kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và 5 tại Pháp

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và 5 tại Pháp

(VOV) -Đây là một trong chuỗi kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quảng Ninh tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4
Quảng Ninh tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) -Quảng Ninh mong muốn qua đợt kiểm điểm lần này phải thực sự tạo được bước chuyển biến mới trong mỗi cán bộ đảng viên.

Quảng Ninh tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

Quảng Ninh tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) -Quảng Ninh mong muốn qua đợt kiểm điểm lần này phải thực sự tạo được bước chuyển biến mới trong mỗi cán bộ đảng viên.