Đồng Tháp:
Bầu trực tiếp Bí thư huyện Châu Thành, số phiếu đồng ý đạt trên 99%

VOV.VN - Ông Nguyễn Tấn Lực được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện uỷ Châu Thành khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 2 ngày làm việc (29 – 30/6), Đại hội đại biểu huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.

Các đại biểu bỏ phiếu lựa chọn nhân sự

Đại hội đại biểu huyện Châu Thành khoá XII được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp chọn làm đại hội điểm, Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Huyện uỷ.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Huyện uỷ khoá XI được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện uỷ Châu Thành, khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 người. Ông Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Huyện uỷ khoá XI được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện uỷ Châu Thành, khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đồng ý đạt trên 99%.

Các đại biểu thông qua nghị quyết của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành khẳng định, với tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan, dân chủ, sáng suốt, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Đại hội thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó đề ra 14 chỉ tiêu tập trung vào những lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; xây dựng nông thôn mới; phát triển đô thị; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành ra mắt.

Ba khâu đột phá chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2020 – 2025 của huyện Châu Thành là lập quy hoạch, hình thành 1 khu công nghiệp công nghệ cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Quy hoạch, hình thành và phát triển các vùng trồng cây ăn trái, có lợi thế cạnh tranh; chuyển giao khoa học, công nghệ và tiến bộ mới vào thâm canh nhằm đạt năng suất và sản lượng cao. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị Cái Tàu Hạ - Nha Mân, tạo nền tảng kết nối phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch./.

Viết bình luận