Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đặt mục tiêu 5 năm tới phấn đấu là tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng được thảo luận, thông qua.

Nghị quyết Đại hội thống nhất, trong 5 năm tới phấn đấu xây dựng Gia Lai là tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên với các chỉ tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (GRDP) đạt 7,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,68% vào cuối nhiệm kỳ; đến năm 2020 có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV

Đại hội cũng đã chỉ ra những thách thức lớn trong 5 năm tới đó là tài nguyên, nhất là tài nguyên rừng suy giảm đáng báo động; công tác quản lý nhà nước về môi trường còn nhiều bất cập; công tác giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao (chiếm gần 85% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh); Thu hút đầu tư còn hạn chế; công tác cải cách hành chính trong Đảng và cải cách hành chính Nhà nước còn chưa đạt yêu cầu… 

Đây là những lực cản lớn đối với sự phát triển của địa phương mà Đảng bộ tỉnh xác định cần phải chỉ đạo quyết liệt để khắc phục.

Để khắc phục những yếu kém, vượt qua những thách thức, đạt được những chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra, Đại hội đã thảo luận, đề ra các giải pháp, tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, đổi mới tư duy, phát huy dân chủ, đoàn kết để tạo sức mạnh tổng hợp. 

Đồng thời, tỉnh ưu tiên phát triển mạnh ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tạo năng lực cạnh tranh.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai hứa kiên quyết khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020./.