Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Đại hội điểm tại quận Ba Đình

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Ba Đình tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế là một trong 4 quận trung tâm của Thủ đô.

Sáng 3/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được Thành ủy Hà Nội lựa chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Tới dự chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Bi_thu_thanh_uy-(1).jpg

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. (ảnh: Kinh tế & Đô thị)

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Ba Đình đã hoàn thành đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tăng trưởng bình quân 10,7% năm; tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 165.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 38.600 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm; Toàn quận thực hiện hiệu quả thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 99%...

Kết quả đạt được tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ quận tự tin bước vào nhiệm kỳ mới, tiếp tục khẳng định vị thế: Ba Đình là trung tâm của Thủ đô Hà Nội về hành chính, chính trị, giáo dục, y tế.  

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Ba Đình quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng quận ổn định, bình yên, an toàn, phát triển bền vững. Tiếp tục khẳng định vị thế địa bàn trung tâm hành chính - chính trị, đi đầu về văn minh đô thị và trong nhóm dẫn đầu về giáo dục - đào tạo”.

Quận sẽ tập trung xây dựng và tạo thương hiệu du lịch của địa phương; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân... Đồng thời đẩy mạnh 2 khâu đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá những kết quả toàn diện đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ quận Ba Đình có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của quận trong những năm tới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ Thủ đô.

Về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu đặc biệt là 2 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị quận tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế là một trong 4 quận trung tâm của Thủ đô. Ba Đình cần thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả trong đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, các ngành, lĩnh vực có trình độ, chất lượng và giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

Khai thác và quản lý hiệu quả kinh tế đô thị, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0, chú trọng phát triển bền vững. Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo các khu vực nội đô lịch sử, kiểm soát tốc độ gia tăng dân số, nhất là khu vực trung tâm./.

Tin liên quan

Chọn nhầm cán bộ là tai họa
Chọn nhầm cán bộ là tai họa

VOV.VN - “Chọn những người không trúng, không đúng, không đủ bản lĩnh thực sự, không đủ tin cậy nhiều khi là tai họa”

Chọn nhầm cán bộ là tai họa

Chọn nhầm cán bộ là tai họa

VOV.VN - “Chọn những người không trúng, không đúng, không đủ bản lĩnh thực sự, không đủ tin cậy nhiều khi là tai họa”

Chọn nhân sự khóa XIII: Có người nói rất hay nhưng hiệu quả công việc rất dở!
Chọn nhân sự khóa XIII: Có người nói rất hay nhưng hiệu quả công việc rất dở!

VOV.VN - Có người nói rất hay, người nhìn vào tưởng cán bộ đó đạo đức, nhiệt tình lắm nhưng khi nhìn vào hành động, vào hiệu quả công việc thì bị chê lắm!

Chọn nhân sự khóa XIII: Có người nói rất hay nhưng hiệu quả công việc rất dở!

Chọn nhân sự khóa XIII: Có người nói rất hay nhưng hiệu quả công việc rất dở!

VOV.VN - Có người nói rất hay, người nhìn vào tưởng cán bộ đó đạo đức, nhiệt tình lắm nhưng khi nhìn vào hành động, vào hiệu quả công việc thì bị chê lắm!

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 12 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.