Chủ tịch nước: Thanh Hóa cần tìm ra giải pháp khắc phục yếu kém

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.

Sáng nay (23/9), tại thành phố Thanh Hóa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước;đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại",  447 đại biểu đại diện cho hơn 20 vạn đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ sẽ thảo luận đề ra phương hướng đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.

Các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa chúc mừng đại hội

Diễn văn khai mạc Đại hội của Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và Báo cáo chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ lần thứ XVIII đã nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết đồng lòng, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,4%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Sản xuất nông nghiệp tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ,  phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 4% năm. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tốt.

Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 13,7% năm, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp mới, một số dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại được xây dựng, như Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, xi măng Long Sơn, Thủy điện Trung Sơn, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,75%/năm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Song song với đó, Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được nâng cao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII sẽ đánh giá, phân tích cụ thể kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm để quyết định phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, tạo thế và lực mới để Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch nước cho rằng, thành tựu đã đạt được là rất phấn khởi và đáng tự hào, song cần phải nghiêm túc, thẳng thắn thấy rằng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên cả 3 vùng biển, đồng bằng, trung du, miền núi còn chưa được khai thác, phát huy có hiệu quả.

Thanh Hóa vẫn là tỉnh nghèo; kinh tế phát triển chưa bền vững, tăng trưởng vẫn chủ yếu theo chiều rộng, việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các lĩnh vực còn chậm, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp. Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, tỷ lệ hộ nghèo ở nhiều vùng còn cao; đời sống một số bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của một số cơ quan chính quyền; năng lực đội ngũ cán bộ ở một số ngành, lĩnh vực còn hạn chế…

Chủ tịch nước đề nghị Đại hội cần thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân vì sao chưa khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, từ đó đề ra những giải pháp sớm khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Phân tích trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi lớn đan xen với những khó khăn thách thức gay gắt. Chủ tịch nước nhấn mạnh những biến động phức tạp trên thế giới và khu vực, nhất là tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, những khó khăn của kinh tế thế giới gần đây, những hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, chế độ ta, sẽ tác động trực tiếp đến nước ta.

Đồng thời, hội nhập quốc tế đang được đẩy mạnh với sự hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN và nhiều hiệp định kinh tế đa phương, song phương sẽ có hiệu lực sẽ tạo ra cơ hội nhưng cũng đặt kinh tế nước ta vào sự cạnh tranh quyết liệt trên cả thị trường trong nước và nước ngoài. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa cần chuẩn bị để sẵn sàng tận dụng thời cơ, vượt qua những thách thức, vừa góp phần khắc phục những yếu kém nội tại của nền kinh tế, vừa nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh hội nhập thắng lợi.

"Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế. Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư để thu hút mạnh mẽ được các nguồn vốn trong nước và nước ngoài; đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong tất cả các ngành kinh tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo ra sự phát triển đột phá của tỉnh. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là giao thông, thủy lợi, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp. Hết sức lưu ý liên kết vùng với các tỉnh trong vùng, nâng cao hiệu quả phát triển toàn vùng và quan tâm tới việc bảo vệ môi trường, quy hoạch phát triển đô thị hiện đại là những lĩnh vực đã và đang đặt ra ngày càng quan trọng và cấp bách trong quá trình phát triển của tỉnh", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ.

Chủ tịch nước lưu ý Thanh Hóa cần quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp, hài hòa với phát triển kinh tế. Là địa bàn có vị trí chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh, Thanh Hóa cần phải thường xuyên củng cố tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là thế trận lòng dân; xây dựng các lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động triển khai các phương án làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, hoạt đông chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Tư pháp; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật, đúng người, đúng tội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

"Yếu tố có ý nghĩa quyết định là phải làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong đảng bộ. Hết sức chú ý phát triển đảng, xây dựng cơ sở đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong cả nhiệm kỳ, đáp ứng kịp thời quá trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Các đại biểu dự đại hội

Cùng với quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan để lựa chọn, bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, ý thức trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tín nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp, Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những tiềm năng, lợi thế, nhất định sẽ tận dụng được thời cơ, vượt qua thách thức, đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, toàn diện trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020./.

Viết bình luận