Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII làm việc tại Sơn La

VOV.VN - Sơn La đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc.

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 3/4, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Sơn La.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhận định Sơn La đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, ông Nguyễn Xuân Thắng nhận định: Sơn La đã vận dụng sáng tạo những định hướng lớn nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh Sơn La duy trì tốc độ tăng trưởng khá; bình quân 3 năm từ 2016 đến 2018 tăng 8,8%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng từ 36,2% năm 2015 lên 39,1% năm 2018; khu vực nông nghiệp giảm tỷ trọng nhưng giá trị gia tăng cao, nhiều mô hình phát triển mới dựa trên công nghệ cao; khu vực công nghiệp tiếp tục duy trì tốt ở một số ngành có tiềm năng và lợi thế như công nghiệp điện, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, dược liệu, công nghệ sinh học.

Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 2018 tăng gấp 1,37 lần so với năm 2015, đứng thứ 4/14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cao nhất so với 6 tỉnh vùng Tây Bắc.

Các ngành, lĩnh vực, các vùng, các thành phần kinh tế đều có bước phát triển tiến bộ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, mở rộng. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới từng bước được cải thiện....

Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp với tình hình địa phương, đạt kết quả bước đầu.

Ông Nguyễn Xuân Thắng chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại địa phương. Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Sơn La tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, tập trung vào những đột phá phát triển, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và du lịch trên hướng tiếp cận phát triển mới, thích ứng với các điều kiện của đất nước và đặc thù của địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng gợi mở những cách tiếp cận mới, những chủ trương, giải pháp để Sơn La phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới; ghi nhận những kiến nghị của Sơn La báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII
Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Trung ương làm việc tại Kiên Giang
Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Trung ương làm việc tại Kiên Giang

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng: “Kiên Giang cần chỉ đạo thực hiện tốt hơn những vấn đề đang nảy sinh trên địa bàn, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11".

Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Trung ương làm việc tại Kiên Giang

Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Trung ương làm việc tại Kiên Giang

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng: “Kiên Giang cần chỉ đạo thực hiện tốt hơn những vấn đề đang nảy sinh trên địa bàn, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11".

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự mới
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự mới

Tỉnh ủy Long An, Đồng Tháp vừa tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự mới

Tỉnh ủy Long An, Đồng Tháp vừa tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bị kỷ luật, 1 Giám đốc Ban Quản lý công trình không được bổ nhiệm lại
Bị kỷ luật, 1 Giám đốc Ban Quản lý công trình không được bổ nhiệm lại

VOV.VN - Theo Chủ tịch huyện Minh Hóa, Quảng Bình, do ông  Đinh Thanh Lam có quyết định kỷ luật, nên không được bổ nhiệm lại. 

Bị kỷ luật, 1 Giám đốc Ban Quản lý công trình không được bổ nhiệm lại

Bị kỷ luật, 1 Giám đốc Ban Quản lý công trình không được bổ nhiệm lại

VOV.VN - Theo Chủ tịch huyện Minh Hóa, Quảng Bình, do ông  Đinh Thanh Lam có quyết định kỷ luật, nên không được bổ nhiệm lại.