Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Huế

VOV.VN - Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Sáng nay (11/4), đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Lao động)

Qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế, địa phương này đã đạt được một số thành tựu nổi bật.

Phát triển kinh tế của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững được xác định là chiến lược lâu dài; trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,92%... Tuy nhiên, khu vực kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể hiệu quả hoạt động chưa cao. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển về số lượng nhưng chủ yếu vẫn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao những kết quả mà địa phương này đạt được trong thực hiện Cương lĩnh và các Nghị quyết của Đảng. Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách của tỉnh Thừa Thiên - Huế năm sau cao hơn năm trước. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo và đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Trần Cầm Tú cũng chỉ ra những hạn chế, của tỉnh Thừa Thiên - Huế như: Việc phát huy lợi thế của vùng đất văn hoá Huế để phát triển du lịch, dịch vụ còn yếu. Việc huy động nguồn lực để trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di sản, di tích còn hạn chế. 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch, dịch vụ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thực sự; giải quyết hài hòa giữa bảo tồn hệ thống di sản thế giới phù hợp với phát huy giá trị di sản; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ điện đàm chúc mừng ông Tập Cận Bình sau đại hội Đảng
Tổng thống Mỹ điện đàm chúc mừng ông Tập Cận Bình sau đại hội Đảng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 chúc mừng thành công của Chủ tịch Tập Cận Bình sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19.

Tổng thống Mỹ điện đàm chúc mừng ông Tập Cận Bình sau đại hội Đảng

Tổng thống Mỹ điện đàm chúc mừng ông Tập Cận Bình sau đại hội Đảng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 chúc mừng thành công của Chủ tịch Tập Cận Bình sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19.

Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng
Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng

Việc chuẩn bị nhân sự đại hội chỉ được công bố vào phút chót tại đại hội sẽ dễ bị lọt các cán bộ không đủ tiêu chuẩn. 

Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng

Những bài học chọn cán bộ cấp chiến lược cho Đại hội Đảng

Việc chuẩn bị nhân sự đại hội chỉ được công bố vào phút chót tại đại hội sẽ dễ bị lọt các cán bộ không đủ tiêu chuẩn. 

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII làm việc tại Sơn La
Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII làm việc tại Sơn La

VOV.VN - Sơn La đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII làm việc tại Sơn La

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII làm việc tại Sơn La

VOV.VN - Sơn La đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện tốt công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp
Thực hiện tốt công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

VOV.VN - Đã có 60/63 địa phương, 48/70 cơ quan, đơn vị hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018. 

Thực hiện tốt công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Thực hiện tốt công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

VOV.VN - Đã có 60/63 địa phương, 48/70 cơ quan, đơn vị hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018.