Đoàn kiểm tra Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk

VOV.VN - Từ năm 2016 đến nay, các tổ chức đảng ở Đăk Lắk đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 đảng viên.

Chiều 20/9, Đoàn kiểm tra 1157 của Ban Bí thư Trung ương, do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk về Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện quy định 101/2012 của Ban Bí thư, quy định số 55/2016 của Bộ Chính trị về triển khai Quy định số 08/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk.

Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Theo dự thảo báo cáo, thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với thực hiện quy định 101/2012 của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và quy định số 55/2016 của Bộ Chính trị", về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” và kiểm tra việc triển khai, quán triệt Quy định số 08/2018 của ban chấp hành trung ương khóa 12, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk  đã đoàn kết thống nhất cao; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk cũng kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và xử lý vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, đúng quy định. Từ năm 2016 đến nay, các tổ chức đảng ở Đăk Lắk đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 đảng viên, trong đó 348 cấp ủy các cấp vi phạm phải xem xét thi hành kỷ luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk tiếp thu những đề xuất, kiến nghị mà Đoàn Kiểm tra đã nêu trong báo cáo. Cùng với đó, tập trung nêu cao tính cộng sự, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở. Kiên quyết chống tư tưởng và hành động cục bộ bè phái; Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên về ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa 12 và các quy định của trung ương về nêu gương; Tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giải quyết kịp thời những bức xúc mà dư luận nhân dân quan tâm, nhất là những tranh chấp khiếu kiện về đất đai giữa người dân và nông lâm trường, những biểu hiện bức xúc khác mà người dân nêu lên. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra giám sát nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tăng tăng cường kiểm tra giám sát nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, rà soát đội ngũ quản lý, kiên quyết miễn nhiệm, thay thế cho từ chức đối với cán bộ thiếu gương mẫu, yếu kém về năng lực, phẩm chất mà không chờ đến hết nhiệm kỳ”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nói./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 địa phương
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 địa phương

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành các quyết định chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 địa phương.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 địa phương

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 địa phương

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành các quyết định chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 địa phương.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái, Phú Yên vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái, Phú Yên vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương đảng về công tác cán bộ.

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương đảng về công tác cán bộ.