Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Đăk Lăk

VOV.VN - Ngày 15/7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Đăk Lăk.

Hôm nay (15/7), Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định 101, 55, 08 của Trung ương, thời gian qua, Ban thường vụ tỉnh Ủy Đăk Lăk đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đa số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có tinh thần đoàn kết, đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Đăk Lăk.

Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân đã phát huy tốt vai trò giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 256 đảng viên bằng các hình thức từ khiển trách đến khai trừ khỏi đảng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Đây là hoạt động thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm đánh giá lại kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết và các quy định của Trung ương tại các địa phương, đơn vị để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Hoạt động này cũng góp phần phát hiện, nhân rộng những kinh nghiệm quý, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk và các đơn vị trong diện kiểm tra chuẩn bị tốt báo cáo, các hồ sơ, tài liệu liên quan, phục vụ đầy đủ, kịp thời cho công tác kiểm tra. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến quy định trách nhiệm của từng cán bộ Đảng viên; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra giám sát, kiếm soát việc thực thi quyền lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý; cụ thể hóa các quy định của Trung ương về hoạt động của cơ quan báo chí truyền thông, xác định rõ trách nhiệm chủ quản của các cơ quan báo chí trong đấu tranh phòng chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng lãng phí; phát hiện những chính sách trong thực hiện không còn phù hợp hoặc phù hợp nhưng cần bổ sung để kiến nghị trung ương xem xét giải quyết trong thời gian tới./.


Viết bình luận

Tin liên quan

30 năm thực hiện Chỉ thị 51 của Ban Bí thư về giúp đỡ người mù
30 năm thực hiện Chỉ thị 51 của Ban Bí thư về giúp đỡ người mù

VOV.VN -Bà Trương Thị Mai đề nghị, cần tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với việc thực thi các chính sách đối với người khuyết tật, người mù.

30 năm thực hiện Chỉ thị 51 của Ban Bí thư về giúp đỡ người mù

30 năm thực hiện Chỉ thị 51 của Ban Bí thư về giúp đỡ người mù

VOV.VN -Bà Trương Thị Mai đề nghị, cần tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với việc thực thi các chính sách đối với người khuyết tật, người mù.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Đồng Nai
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN - Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN - Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.