Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Sáng 13/5, đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động có trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, đóng góp vào việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và nhấn mạnh quá trình thể chế hoá và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Cương lĩnh năm 2011 và Đại hội XI, XII của Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đối ngoại là một trong những điểm sáng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển tiếp tục được giữ vững. Quan hệ với các nước, nhất là các đối tác ưu tiên, chủ chốt tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu.

Đối ngoại đa phương có bước chuyển biến quan trọng, nâng tầm cả về chính sách và triển khai thực tiễn, từ tích cực tham gia sang chủ động tham gia xây dựng, định hình các thể chế đa phương quan trọng. Hội nhập quốc tế và công tác ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh, thu hút thêm nhiều nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Công tác bảo hộ công dân và người Việt Nam ở nước ngoài đạt nhiều bước tiến quan trọng. Chủ động, kiên quyết đấu tranh trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, đồng thời chủ động, tích cực đối thoại nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp bất đồng, vượt qua khác biệt.

Công tác thống nhất quản lý đối ngoại tiếp tục được tăng cường, hiệu quả. Đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành Ngoại giao được chú trọng làm tốt, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ông Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong triển khai Cương lĩnh năm 2011 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác đối ngoại; gợi mở những tư duy mới, nhiệm vụ, giải pháp mới về đối ngoại.

Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ ngoại giao, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tiếp thu các ý kiến và khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XII, chủ động đóng góp vào việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng XIII, đặc biệt là xây dựng đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII./.     

Tin liên quan

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Huế
Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Huế

VOV.VN - Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Huế

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Huế

VOV.VN - Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên
Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

VOV.VN - Sáng 9/5, Đoàn công tác tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Phan Đình Trạc đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

VOV.VN - Sáng 9/5, Đoàn công tác tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Phan Đình Trạc đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại TP.HCM
Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại TP.HCM

VOV.VN - Qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, TP.HCM đã có nhiều chuyển biến rõ nét trong phát triển KT-XH.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại TP.HCM

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại TP.HCM

VOV.VN - Qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, TP.HCM đã có nhiều chuyển biến rõ nét trong phát triển KT-XH.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ TN&MT
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ TN&MT

VOV.VN - Chiều 11/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài Nguyên và Môi trường. 

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ TN&MT

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ TN&MT

VOV.VN - Chiều 11/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài Nguyên và Môi trường.