Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ TN&MT

VOV.VN - Chiều 11/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài Nguyên và Môi trường. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, Bộ đã làm tốt công tác tham mưu cho nhà nước xây dựng ban hành hệ thống pháp luật, các chiến lược, chương trình, quy hoạch lĩnh vực tài nguyên, môi trường và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tài nguyên của đất nước được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hơn; công tác ngăn ngừa, kiểm soát, hạn chế tác động của ô nhiễm môi trường, xử lý khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường đạt được một số kết quả tích cực.

Cùng với đó, là nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai bước đầu đem lại kết quả tốt. Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện tích cực, nghiêm túc có kết quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong công tác xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng nêu những hạn chế, tồn tại mà Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể là về công tác điều tra cơ bản, lập và thực hiện quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên còn hạn chế. Việc phân bổ, khai thác sử dụng tài nguyên còn lãng phí, kém hiệu quả. Môi trường còn tiếp tục bị ô nhiễm, suy thoái môi trường chưa được phục hồi.

Năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống tiên tai còn yếu, chậm được cải thiện. Việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mới đạt được kết quả bước đầu, cần rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập trung lãnh đạo, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội Nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045”. Qua đó để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong gia đoạn mới. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: “Ngành Tài nguyên và Môi trường cũng đóng góp rất quan trọng cùng với Chính phủ xây dựng Đề án về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam, từ góc nhìn của ngành việc triển khai chủ trương này phát huy được lợi thế tiền năng khai thác đúng với tinh thần của Nghị quyết mới về kinh tế biển toàn diện trên các mặt từ ngành công nghiệp, dịch vụ, khai thác, bảo vệ môi trường biển… Từ đó đưa ra tầm nhìn định hướng sắp tới. Việc phát triển nhanh và bền vững nếu như phải trả giá về môi trường là không thể được”./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại TP.HCM

VOV.VN - Qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, TP.HCM đã có nhiều chuyển biến rõ nét trong phát triển KT-XH.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện làm việc tại một số địa phương

Ngày 24/4, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đại hội XII của Đảng đã có buổi làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Huế

VOV.VN - Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

VOV.VN - Sáng 9/5, Đoàn công tác tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Phan Đình Trạc đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên.

Tin cùng chuyên mục