Động lực đột phá xóa bỏ sự ỷ lại ở đơn vị sự nghiệp công lập

VOV.VN - Dư luận hy vọng việc đổi mới sự nghiệp công lập sẽ tạo ra đột phá trong chất lượng dịch vụ, đảm bảo lợi ích của người dân.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh quan điểm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo dõi Hội nghị, ông Mùa A Vảng, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho rằng, việc Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm cần đổi mới sự nghiệp công lập là hợp lý, thể hiện sự đổi mới trong quản lý bộ máy công hiện nay.

Thời gian vừa qua các đơn vị sự nghiệp công lập chưa có một sự cạnh tranh, đột phá, còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước. Nếu giao việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị công lập chắc chắn sẽ “phá rào” những suy nghĩ trông chờ của các đơn vị này.

“Thực hiện được như vậy, anh nào mạnh sẽ tồn tại và phát triển. Anh nào không đổi mới, không thích nghi được với thực tế sẽ bị loại. Như vậy, sẽ tạo ra một khí thế thi đua và cạnh tranh trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, tạo ra một niềm hi vọng mới về chất lượng dịch vụ trong thời gian tới đối với các đơn vị sự nghiệp công lập”, đại biểu Mùa A Vảng nêu quan điểm.

Cũng đồng tình với quan điểm phải đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập khi những đơn vị này còn quá nhiều tồn tại, ông Nguyễn Ngọc Phương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình khẳng định quan điểm của Tổng Bí thư sẽ là động lực đột phá để tạo ra sự thay đổi cơ bản đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới, không còn tình trạng thực hiện công việc chưa gắn với nhiệm vụ được giao; ỷ lại kinh phí bao cấp của nhà nước, không khuyến khích được các đơn vị sự nghiệp công lập vươn lên…./. 

Viết bình luận

Tin liên quan

Mong Hội nghị TW6 giải quyết triệt để việc cán bộ nhiều, hiệu quả kém

VOV.VN - Cán bộ ngày nay bằng cấp tuy có nhiều hơn chúng tôi ngày trước nhưng nhiều nơi cán bộ chưa vì dân, chưa nghĩ đến dân.

Tổng Bí thư: “Tất cả đều là vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm“

VOV.VN - Tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN -Đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo

Hội nghị Trung ương 6 bàn nhiều vấn đề rộng lớn, cơ bản và cấp bách

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội hàng năm...

Tin cùng chuyên mục