Giải mã hiện tượng 'một bộ phận không nhỏ' cán bộ, đảng viên biến chất

VOV.VN - Theo PGS.TS Trần Hậu, một bộ phận không nhỏ Đảng viên suy thoái trước hết là do bản thân đã tự đánh mất mình, không quản lý mình với tư cách là một đảng viên của Đảng

 “Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XII được chuẩn bị công phu, tuy nhiên cần khắc phục tình trạng dàn trải và chung chung”- PGS.TS Trần Hậu,  PGS. TS. Trần Hậu, nguyên Tổng biên tập tạp chí Mặt trận nhận xét.

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII đã đánh giá về những thành quả đạt được 5 năm qua cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, dự thảo cũng thẳng thắn nhận định về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,... chưa được ngăn chặn và đẩy lùi.
PGS.TS Trần Hậu,  PGS. TS. Trần Hậu, nguyên Tổng biên tập tạp chí Mặt trận

PGS.TS Trần Hậu cho biết, vấn đề ông quan tâm nhất trong dự thảo văn kiện Đại hội lần này là về quản lý Đảng viên và trong công tác xây dựng Đảng. “Bác Hồ đã dạy đại ý đảng muốn tốt thì mỗi chi bộ đảng phải tốt. Chi bộ muốn tốt, từng đảng viên phải tốt. Muốn cho từng đảng viên tốt, phải quản lý tốt đảng viên, trong đó mỗi đảng viên phải tự quản lý mình, chi bộ đảng phải quản lý đảng viên của chi bộ mình. Ngày nay, đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam thì cần quán triệt nghiêm túc tư tưởng của người về quản lý Đảng viên”.

Theo PGS.TS Trần Hậu, thực tế cuộc sống cho thấy, mọi hiện tượng suy thoái về chính trị, đạo đức của một bộ phận không nhỏ đảng viên, nhất là Đảng viên có chức có quyền, kể cả cán bộ cao cấp, như Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ rõ, do 2 nguyên nhân: Thứ nhất, bản thân những đảng viên đã tự đánh mất mình, không quản lý mình với tư cách là một đảng viên của Đảng. Thứ 2, tổ chức Đảng vì nhiều lý do đã không quản lý được Đảng viên của mình, không có biện pháp đủ và cần thiết để quản lý họ, thực chất là đã buông lỏng việc quản lý Đảng viên.

“Hậu quả của việc buông lỏng quản lý đảng viên vô cùng lớn, chẳng những đã đánh mất đi những đảng viên của Đảng, quan trọng hơn là làm mất đi uy tín của Đảng, mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tình trạng này kéo dài, càng tạo ra những nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, không thể xem thường. Do vậy đã đến lúc cần rung chuông báo động về thực trạng buông lỏng quản lý đảng viên. Tình trạng nếu còn kéo dài thì sẽ không lường trước được những hậu quả gây ra cho Đảng”- PGS.TS Trần Hậu trăn trở.

Trong dự thảo báo cáo Chính trị có nội dung “Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng”. Theo PGS.TS Trần Hậu, viết như vậy không sai, nhưng chưa đạt đúng tầm quan trọng của vấn đề quản lý đảng viên, chưa kiên quyết và thiếu cụ thể, còn mang tính chung chung.

“Di chúc của Bác Hồ dặn việc đầu tiên sau khi nước nhà thống nhất là phải “chỉnh đốn Đảng”. Chỉnh đốn Đảng trước hết là chỉnh đốn đội ngũ đảng viên, trong đó có chỉnh đốn công tác quản lý Đảng viên. Trong điều kiện Đảng cầm quyền thì chỉnh đốn công tác quản lý Đảng viên có chức có quyền giữ vị trí hàng đầu”. PGS.TS Trần Hậu nói.

Nên mở đường cho những Đảng viên không còn tha thiết với Đảng

 PGS.TS Trần Hậu  cho rằng, Đại hội XII của Đảng họp khi đất nước ta đã trải quan 30 năm đổi mới, đó là một chặng đường có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bằng những thắng lợi có ý nghĩa đột phá để bước sang một chặng đường mới. Do đó, theo lời dạy của Bác, Đảng ta phải tiến hành một cuộc ‘chỉnh đốn Đảng” mà tầm vóc của nó phải vượt qua Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Đại hội lần này Đảng nên đề ra chủ trương chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là chỉnh đốn đội ngũ đảng viên và công tác quản lý đảng viên, theo hướng “thà ít mà tốt”, để đảm bảo cho Đảng thực sự là trí tuệ, danh dự, lương tâm của thời đại Hồ Chí Minh, xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng không cần nhiều Đảng viên, mà cần những đảng viên tiêu biểu cho truyền thống vinh quang của Đảng, dù số lượng có ít đi, nhưng uy tín của Đảng viên trong xã hội sẽ tăng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ được củng cố.

“Nên mở đường cho những Đảng viên không còn tha thiết với Đảng, cho dù quá khứ họ đã gắn bó với Đảng, được tự nguyện ra khỏi Đảng trong danh dự. Nên đổi mới tư duy trong công tác phát triển Đảng viên, để tăng thêm sinh lực cho Đảng trong thời kỳ mới. Nên đặt ra cơ chế bắt buộc với những chế tài nghiêm khắc để quản lý những đảng viên còn sinh hoạt đảng. Đặc biệt là chế tài quản lý những đảng viên có chức, có quyền lúc đương chức và cả lúc về hưu, tạo sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ cho mọi đảng viên, không có ngoại lệ, không phân biệt chức vụ.  Đảng viên có chức càng cao thì càng phải gương mẫu trong thực hiện điều lệ Đảng, chịu sự quản lý của tổ chức Đảng. Làm tốt công tác đảng viên chính là điểm then chốt trong công tác xây dựng Đảng”- PGS.TS Trần Hậu đề nghị./.

Tin liên quan

Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?
Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?

VOV.VN - Theo nhiều ý kiến, cần thiết phải nâng cao đạo đức trong Đảng bởi vẫn chưa “vạch mặt chỉ tên” được  những người “trong một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất

Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?

Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?

VOV.VN - Theo nhiều ý kiến, cần thiết phải nâng cao đạo đức trong Đảng bởi vẫn chưa “vạch mặt chỉ tên” được  những người “trong một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'
'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

VOV.VN - Ông Trần Hoàng Thám: Cán bộ Mặt trận phải có trình độ, năng lực cần thiết, bản lĩnh, những việc gì cần thì phải nói. Chứ có những chuyện dân cần có ý kiến thì cán bộ không dám nói.

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

VOV.VN - Ông Trần Hoàng Thám: Cán bộ Mặt trận phải có trình độ, năng lực cần thiết, bản lĩnh, những việc gì cần thì phải nói. Chứ có những chuyện dân cần có ý kiến thì cán bộ không dám nói.

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ
Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

VOV.VN - Ông Lê Truyền: Nếu “mua quan, bán chức”, buôn bán quyền lực xảy ra, nó sẽ kéo theo nhiều hậu quả làm suy yếu hệ thống công chức. Phải làm rõ việc này trong Trung ương khóa tới

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

VOV.VN - Ông Lê Truyền: Nếu “mua quan, bán chức”, buôn bán quyền lực xảy ra, nó sẽ kéo theo nhiều hậu quả làm suy yếu hệ thống công chức. Phải làm rõ việc này trong Trung ương khóa tới

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ
GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

VOV.VN -  Theo GS Trần Hải Linh, cần phải hiểu rõ thực trạng nền giáo dục hiện nay thì mới đưa ra được những định hướng phát triển trong tương lai

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

GS Việt tại Hàn: Thực trạng nền giáo dục Việt Nam chưa được làm rõ

VOV.VN -  Theo GS Trần Hải Linh, cần phải hiểu rõ thực trạng nền giáo dục hiện nay thì mới đưa ra được những định hướng phát triển trong tương lai

Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'
Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Trước khi Trung ương làm nhân sự khóa mới, nên có kênh của quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến, giới thiệu những nhân sự quan trọng cho Đảng.

Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'

Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Trước khi Trung ương làm nhân sự khóa mới, nên có kênh của quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến, giới thiệu những nhân sự quan trọng cho Đảng.

Đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Tỷ lệ cán bộ trẻ vào cấp ủy thấp
Đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Tỷ lệ cán bộ trẻ vào cấp ủy thấp

VOV.VN - 18/21 đảng bộ trực thuộc Trung ương có cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia cấp ủy không đạt tỷ lệ 10%.

Đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Tỷ lệ cán bộ trẻ vào cấp ủy thấp

Đại hội 22 Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Tỷ lệ cán bộ trẻ vào cấp ủy thấp

VOV.VN - 18/21 đảng bộ trực thuộc Trung ương có cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia cấp ủy không đạt tỷ lệ 10%.

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?
Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

VOV.VN - Theo ông Lê Quang Thưởng, chạy chức, chạy quyền là hệ quả của quản lý kém và là hệ quả của mặt trái cơ chế thị trường tác động vào hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

Ngăn chặn cán bộ chạy chọt vào Trung ương bằng cách nào?

VOV.VN - Theo ông Lê Quang Thưởng, chạy chức, chạy quyền là hệ quả của quản lý kém và là hệ quả của mặt trái cơ chế thị trường tác động vào hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?
Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?

VOV.VN - Về công tác cán bộ, ông Bùi Văn Tiểng cho rằng, công tác cán bộ vẫn dựa vào độ tuổi là gốc rễ, hết tuổi thì không được tái cử, ứng cử.

Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?

Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?

VOV.VN - Về công tác cán bộ, ông Bùi Văn Tiểng cho rằng, công tác cán bộ vẫn dựa vào độ tuổi là gốc rễ, hết tuổi thì không được tái cử, ứng cử.

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'
'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

VOV.VN - Theo ông Tráng A Pao, có những người chỉ kê khai có một nhà, nhưng thực tế họ có 5-6 nhà ở ngay Hà Nội. Có phải tham nhũng không hay bằng thu nhập của họ?

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

VOV.VN - Theo ông Tráng A Pao, có những người chỉ kê khai có một nhà, nhưng thực tế họ có 5-6 nhà ở ngay Hà Nội. Có phải tham nhũng không hay bằng thu nhập của họ?

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?
Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

VOV.VN -  GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu: Năng suất lao động ở cơ quan hành chính quá thấp, bộ máy hoạt động cồng kềnh, chúng ta cứ nói giảm biên chế, tăng lương nhưng thật sự khó làm được...

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

VOV.VN -  GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu: Năng suất lao động ở cơ quan hành chính quá thấp, bộ máy hoạt động cồng kềnh, chúng ta cứ nói giảm biên chế, tăng lương nhưng thật sự khó làm được...

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'
'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

VOV.VN - Muốn phát huy sức mạnh toàn dân tộc không chỉ là kêu gọi, động viên một chiều mà phải giải quyết hài hòa lợi ích của người dân

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

VOV.VN - Muốn phát huy sức mạnh toàn dân tộc không chỉ là kêu gọi, động viên một chiều mà phải giải quyết hài hòa lợi ích của người dân

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"
"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung: "Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu có một sức mạnh rất lớn".

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

"Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có sức mạnh rất lớn"

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung: "Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu có một sức mạnh rất lớn".

Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?
Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?

VOV.VN -  Theo các chuyên gia, đổi mới về mặt Nhà nước, về hệ thống chính trị còn chậm, chưa tương xứng với đổi mới về kinh tế. 

Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?

Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?

VOV.VN -  Theo các chuyên gia, đổi mới về mặt Nhà nước, về hệ thống chính trị còn chậm, chưa tương xứng với đổi mới về kinh tế. 

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.