Giải mật nhiều tài liệu quan trọng về Đảng

5 tập văn kiện Đảng toàn tập (tập 55 - 59) được công bố phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng trong những năm 1996 - 2000. Trong đó có những tài liệu mật đã được giải mật một cách chặt chẽ, đúng quy định.

Các tập văn kiện Đảng toàn tập (tập 55 - 59) được công bố tại họp báo sáng 11/9 do văn phòng TƯ Đảng, Ban Tuyên giáo TƯ và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp tổ chức.

giai mat nhieu tai lieu quan trong ve dang hinh 1
Phó Chánh văn phòng TƯ Đảng Lê Quang Vĩnh
Tổng Biên tập nhà xuất bản Hoàng Phong Hà cho biết, hội đồng xuất bản và ban chỉ đạo xây dựng bản thảo đã lựa chọn 442 tài liệu đưa vào xuất bản trong 5 tập văn kiện trên của Đảng.

Tiếp theo 54 tập văn kiện Đảng toàn tập đã được hoàn thành vào năm 2007, 5 tập văn kiện Đảng toàn tập (từ tập 55 - 59) có nội dung và hình thức truyền tải chính xác, khách quan, tương đối đầy đủ, toàn diện, có hệ thống và bảo đảm tính khoa học, tính chính trị, trung thành với bản gốc.

Giải mật theo quy định

Liên quan đến những tài liệu mật, Phó Chánh văn phòng TƯ Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, trong quá trình làm, xuất bản các văn kiện của Đảng từ 1996 - 2000, ban chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành giải mật tài liệu theo quy định của luật lưu trữ trước khi được công bố.

"Giải mật cũng rất chặt chẽ, có hội đồng, các cơ quan nghiên cứu. Theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước, những vấn đề mật mà tiết lộ ra sẽ nguy hại đến an ninh quốc gia. Chúng ta không thể nào làm việc tiết lộ mà nguy hại cho đất nước, đến an nguy của dân tộc. Vì vậy các tài liệu được tiến hành giải mật rất chặt chẽ, đúng quy định trước khi đưa cho các chủ biên", ông Vĩnh nói.

Ông Vĩnh cho biết, theo quy định của luật lưu trữ, giải mật tài liệu thời gian tối thiểu thông thường là 30 năm. Nếu tài liệu liên quan đến bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại... ở mức độ mật cao phải để 70 năm.

"Việc công bố văn kiện của Đảng hôm nay đảm bảo tính chỉnh thể, toàn vẹn một cách hệ thống tương đối của văn bản, không thể nào công bố ngay sau khi văn bản được ban hành. Bất cứ đất nước nào cũng có những bí mật không thể công bố vì liên quan đến an toàn, an ninh quốc gia".

Trong tổng số 442 tài liệu có 145 tài liệu đóng dấu chỉ mức độ mật được hội đồng giải mật Văn phòng TƯ Đảng giải mật đưa vào xuất bản trong 5 tập văn kiện Đảng công bố.

Các tài liệu chủ yếu được khai thác từ kho lưu trữ TƯ Đảng, bên cạnh đó được bổ sung từ một nguồn tài liệu có độ tin cậy cao như Ban Đối ngoại TƯ, Thư viện quốc gia VN...

Chuyện bầu nhân sự chủ chốt

Ông Hoàng Phong Hà cho biết, thành phần tài liệu trong các 5 tập văn kiện bao gồm tài liệu của các đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị ban chấp hành TƯ, các tài liệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; những bài nói, bài viết quan trọng của Tổng bí thư.

giai mat nhieu tai lieu quan trong ve dang hinh 2
Tập 55 đến 59 của bộ sách Văn kiện Đảng toàn tập

5 tập này phản ánh khá đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng trong những năm 1996 - 2000. Như tập 55 tương ứng với năm 1996 phản ánh việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành TƯ đã chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII; tập trung lãnh đạo và chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của QH...

Tập 56 tương ứng với năm 1997 với nội dung như bầu cử nhân sự chủ chốt của Đảng, QH, Chủ tịch nước và Chính phủ. Ban chấp hành TƯ Đảng họp ba kỳ. Hội nghị TƯ 4 quyết định một số vấn đề quan trọng về nhân sự cấp cao của Đảng. Hội nghị TƯ bất thường họp tháng 9 đã cho ý kiến về nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ QH khóa X...

Hay tập 59 tương ứng với năm 2000 là năm Đảng chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng./.

Theo Hồng Nhì/Vietnamnet

Bài liên quan