Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng về quyền làm chủ của nhân dân

VOV.VN - "Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân" là một trong những nội dung quan trọng lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Góp ý vào nội dung này, cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng: Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân. 

Đồng tình với nhận định trong Dự thảo báo cáo chính trị, đó là “Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân”, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: Từ sau khi Hiến pháp 2013 được thông qua, vấn đề dân chủ, quyền con người đã được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Từ đó, nhiều chủ trương, nghị quyết của Trung ương về dân chủ đã được bàn bạc, thảo luận và được thể chế hóa bằng pháp luật. 

Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật nhằm đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân. Bên cạnh đó, nhiều Dự án Luật cũng liên quan đến vấn đề dân chủ đang được xem xét trình ra Quốc hội trong kì họp thứ 10 tới như Luật về hội, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật báo chí (sửa đổi), Luật tiếp cận thông tin… 

Ông Nguyễn Túc. Ảnh: Minh Hòa

"Các đại biểu Quốc hội của chúng ta phải nói rằng ngày càng nói tiếng nói của nhân dân. Không ít trường hợp Đảng đã tiếp thu ý kiến của nhân dân và thay đổi lại Nghị quyết của Đảng cho phù hợp, để phù hợp với phương châm ý đảng nhưng phải gắn với lòng dân", ông Nguyễn Túc nói.

Ông Nguyễn Thái Hòa, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay cần phát huy dân chủ, đại đoàn kết toàn dân. Càng phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đó là: “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành công đại thành công”. 

Theo ông Nguyễn Thái Hòa, vừa qua chúng ta có nhiều chính sách tập hợp đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhưng có những chính sách làm chưa tốt. Bởi vậy, cần đúc kết kinh nghiệm, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm ấy để vận dụng vào thời kỳ mới.

"Nhiều Đại hội đã đặt ra, theo tôi, muốn đoàn kết được cần nhiều yếu tố, điều kiện đảm bảo đoàn kết. Trong tất cả điều kiện ấy có vấn đề tạo ra sự bình đẳng, có bình đẳng mới đoàn kết tốt. Muốn phát huy đoàn kết toàn dân phải luôn luôn tôn trọng nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Vì nhân dân bao giờ cũng là đối tượng của tất cả chính quyền. Nhân dân cũng là đối tượng lãnh đạo của Đảng, nhân dân cũng là mục tiêu, mục đích lãnh đạo của Đảng. Muốn thực hiện được phải phát huy sức mạnh của dân, trong sức mạnh của dân thì đoàn kết là động lực”, ông Nguyễn Thái Hòa nêu ý kiến. 

Trong các giải pháp để tiếp tục phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, nhiều cán bộ, đảng viên cũng bày tỏ đồng tình cao với Dự thảo báo cáo chính trị khi cho rằng: mọi đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đều phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia góp ý kiến. 

Ông Triệu Đức Thanh, đảng viên ở thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) cho rằng, để thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Nhà nước phải nhận thức đúng, đầy đủ về quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật, cơ chế thực thi dân chủ; tạo lập các yếu tố, các tiền đề kinh tế - xã hội thực thi dân chủ. Điều quan trọng nhất là dân chủ phải được thực thi tốt từ cơ sở để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình. 

“Đây là một chủ trương đúng nhưng phải làm thế nào nhất là ở các tổ chức đảng ở cơ sở phải có biện pháp, cách làm để làm sao phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt, trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa thì phải thực sự tôn trọng ý kiến của nhân dân và có biện pháp tổ chức lấy ý kiến của nhân dân để nhân dân được tham gia ý kiến của mình ngay từ khâu đầu tiên. Đồng thời cũng là để nhân dân giám sát kết quả thực hiện các chương trình, mục tiêu của Đảng đã đề ra”, ông Triệu Đức Thanh nói./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên