Hà Nội tạm hoãn đại hội đảng bộ cấp cơ sở để tập trung chống dịch

VOV.VN - Đồng thời, Hà Nội cũng thống nhất cắt giảm 5% kinh phí chi thường xuyên dành kinh phí cho phòng, chống dịch. 

Để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thành ủy Hà Nội ngày 31/3 ra văn bản chỉ đạo tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới. Đồng thời cắt giảm 5% kinh phí chi thường xuyên dành kinh phí cho phòng, chống dịch. 

93%  đảng bộ, chi bộ cơ sở của Hà Nội đã tổ chức đại hội điểm. 

Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, trong thời gian tạm dừng tổ chức đại hội, cấp ủy các cấp tập trung nghiên cứu hoàn thành các văn kiện đại hội Tvà tham gia góp ý cho văn kiện đại hội cấp trên, bảo đảm chất lượng, trí tuệ.

Đến hết tháng 3, thành phố Hà Nội đã có trên 16.300 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ trên 95%; 83/89 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, đạt tỷ lệ trên 93%.

Thành ủy Hà Nội nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; dừng triệt để các hoạt động có tập trung đông người; dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, đeo khẩu trang nơi công cộng. Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng phương án, sẵn sàng triển khai phong toả diện rộng trên địa bàn thành phố khi cần thiết. Chỉ đạo các ngành chức năng bảo đảm nguồn lực, nhất là lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống; xử lý nghiêm việc đầu cơ tăng giá vật tư y tế và lương thực, thực phẩm.

Thành phố Hà Nội cũng thống nhất cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan thành phố (trong 9 tháng cuối năm 2020), để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dự phòng cho phương án giảm thu ngân sách thành phố.

Đồng thời Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, đảng bộ các tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước có cổ phần chi phối thực hiện tiết giảm ít nhất 5% chi phí hoạt động trên cơ sở cắt giảm các khoản chi không cần thiết./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ra lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch Covid-19
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ra lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch Covid-19

VOV.VN - "Toàn thể dân tộc Việt Nam hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19". 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ra lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch Covid-19

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ra lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch Covid-19

VOV.VN - "Toàn thể dân tộc Việt Nam hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19". 

Người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước Đại hội
Người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước Đại hội

VOV.VN - Sau Đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý.

Người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước Đại hội

Người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước Đại hội

VOV.VN - Sau Đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý.

Chống “giặc” Covid-19, lại nhớ Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến
Chống “giặc” Covid-19, lại nhớ Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

VOV.VN - Những lời hiệu triệu ấy cùng được người đứng đầu đất nước phát đi đúng vào lúc đất nước đang lâm vào hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". 

Chống “giặc” Covid-19, lại nhớ Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

Chống “giặc” Covid-19, lại nhớ Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

VOV.VN - Những lời hiệu triệu ấy cùng được người đứng đầu đất nước phát đi đúng vào lúc đất nước đang lâm vào hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".