Tags :

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Lào Lào hữu nghị Việt Nam Lào