Học tập và làm theo Bác: Phải khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thi 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Chiều 12/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với hơn 6.000 điểm cầu ở 3 cấp trên toàn quốc. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Giới thiệu chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, GS-TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng có nhiều điểm mới, nổi bật là Đại hội đưa ra tầm nhìn chiến lược, mục tiêu phát triển đất nước với yêu cầu cao. Đó là hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt mục tiêu “Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Trong bối cảnh hiện nay, Đại hội xác định phải khởi dậy động lực phát triển to lớn, phát huy được tinh thần yêu nước, ý chí tự cường của dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Mục tiêu phấn đấu, động lực phát triển mà Đại hội XIII lần này xác định là kế thừa, tiếp tục vận dụng sáng tạo, phát triển tư tưởng của Bác Hồ.

Đánh giá đây là chuyên đề khó, không phải bàn về một nội dung cụ thể mà mang tính tổng hợp cao, Giáo sư - Tiến sỹ Phùng Hữu Phú cho rằng, chuyên đề liên quan đến tư tưởng của Bác về cách mạng dân tộc, về Đảng, về nhân dân, văn hóa, con người, công tác đối ngoại… chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các tư tưởng khác của Người.

"Chủ đề năm 2021 là "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" chính là để hiểu sâu hơn cuộc đời hy sinh phấn đấu cao đẹp của Bác Hồ. Để càng tin tưởng vững bước hơn vào con đường, lý tưởng mà Bác đã chọn. Chúng ta quán triệt chuyên đề này chính là trang bị cho cán bộ đảng viên những nhận thức, giải pháp mới để thực hiện bằng được mục tiêu mà Đại hội XIII xác định và là tâm nguyện suốt đời của Bác Hồ", GS-TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng được cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu tiếp tục quán triệt tinh thần Hội nghị sơ kết về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghiên cứu tiếp thu những nội dung của chuyên đề, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức, nghiên cứu, học tập đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới hình thức học tập, bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai từ cơ sở gắn với thực tiễn nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: "Thực hiện hiệu quả Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thi 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt phải khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi  các mục tiêu phát triển mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra"./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

VOV.VN - VOV giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, diễn ra sáng 12/6 tại Hà Nội.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

VOV.VN - VOV giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, diễn ra sáng 12/6 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư: Cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo" Bác Hồ
Tổng Bí thư: Cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo" Bác Hồ

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sang "làm theo", hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể.

Tổng Bí thư: Cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo" Bác Hồ

Tổng Bí thư: Cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo" Bác Hồ

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sang "làm theo", hiện thực hoá bằng những chương trình hành động cụ thể.

Khát vọng của Bác Hồ tiếp tục dẫn đường cho công cuộc đổi mới hôm nay
Khát vọng của Bác Hồ tiếp tục dẫn đường cho công cuộc đổi mới hôm nay

VOV.VN - Khát vọng giải phóng và phát triển đất nước của Người 110 năm trước tiếp tục mang giá trị dẫn đường cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước hôm nay.

Khát vọng của Bác Hồ tiếp tục dẫn đường cho công cuộc đổi mới hôm nay

Khát vọng của Bác Hồ tiếp tục dẫn đường cho công cuộc đổi mới hôm nay

VOV.VN - Khát vọng giải phóng và phát triển đất nước của Người 110 năm trước tiếp tục mang giá trị dẫn đường cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước hôm nay.