Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

VOV.VN - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Sáng 30/1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

90 năm qua, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu vĩ đại. Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại...

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, các cán bộ, nhân viên Học viện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại, hiệu quả”; “lấy cả giảng viên và học viên làm trung tâm”; tăng cường kỷ cương, kỷ luật học đường; góp phần khắc phục bằng được căn bệnh ngại học, lười học, học qua loa chiếu lệ lý luận chính trị.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, phát triển lý luận của Đảng; tăng cường tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra; tích cực góp phần vào việc hoạch định chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; qua đó, khẳng định mạnh mẽ hơn tiếng nói, quan điểm của trường Đảng.

Trong năm 2020, Học viện sẽ tiếp tục chủ động chắt lọc, xây dựng các báo cáo kiến nghị chính sách trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hệ thống, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, bản lĩnh, lập trường vững vàng và mẫu mực; từng bước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xây dựng mô hình quản trị “Học viện thông minh” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý điều hành, giảng dạy và học tập. 

Xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự là một đảng bộ gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; đi đầu trong chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đủ năng lực chỉ đạo nỗ lực đổi mới toàn diện và đồng bộ các mặt công tác của Học viện. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của toàn Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là tổ chức thành công đại hội các cấp và Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân sự mới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Nhân sự mới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố và trao các quyết định, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều cán bộ lãnh đạo.

Nhân sự mới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Nhân sự mới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố và trao các quyết định, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều cán bộ lãnh đạo.

Học viện Chính trị Quân sự tổ chức hội thảo về Di chúc Bác Hồ
Học viện Chính trị Quân sự tổ chức hội thảo về Di chúc Bác Hồ

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Văn Bạo nhấn mạnh, Di chúc của Bác Hồ là một văn kiện lịch sử vô giá, có giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực sâu sắc.

Học viện Chính trị Quân sự tổ chức hội thảo về Di chúc Bác Hồ

Học viện Chính trị Quân sự tổ chức hội thảo về Di chúc Bác Hồ

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Văn Bạo nhấn mạnh, Di chúc của Bác Hồ là một văn kiện lịch sử vô giá, có giá trị tư tưởng và ý nghĩa hiện thực sâu sắc.

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Phát biểu của Tổng Bí thư tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN -VOV trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.