Hội nghị Trung ương thảo luận mô hình tổ chức chính quyền địa phương

VOV.VN -Ngày 6/5, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bàn về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận về mô hình tổ chức chính quyền địa phương./.

Tin liên quan

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự
Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Tại Hội nghị lần thứ 11 này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Tại Hội nghị lần thứ 11 này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự
Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Cụ thể, Hội nghị trung ương XI bàn phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII...

Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự

Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Cụ thể, Hội nghị trung ương XI bàn phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII...

Kỳ vọng về công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương
Kỳ vọng về công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương

VOV.VN - Với những cán bộ được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Kỳ vọng về công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương

Kỳ vọng về công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương

VOV.VN - Với những cán bộ được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Người dân mong muốn nhân sự BCH Trung ương phải có đủ tầm
Người dân mong muốn nhân sự BCH Trung ương phải có đủ tầm

VOV.VN - Một số người dân miền Trung cho rằng nhân sự của BCH Trung ương phải đáp ứng được công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Người dân mong muốn nhân sự BCH Trung ương phải có đủ tầm

Người dân mong muốn nhân sự BCH Trung ương phải có đủ tầm

VOV.VN - Một số người dân miền Trung cho rằng nhân sự của BCH Trung ương phải đáp ứng được công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Ngày thứ 2 của Hội nghị Trung ương 11: Tiếp tục thảo luận về nhân sự
Ngày thứ 2 của Hội nghị Trung ương 11: Tiếp tục thảo luận về nhân sự

VOV.VN - Hội nghị thảo luận phương hướng công tác nhân sự cho BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày thứ 2 của Hội nghị Trung ương 11: Tiếp tục thảo luận về nhân sự

Ngày thứ 2 của Hội nghị Trung ương 11: Tiếp tục thảo luận về nhân sự

VOV.VN - Hội nghị thảo luận phương hướng công tác nhân sự cho BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI
Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI

VOV.VN -Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI

VOV.VN -Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Kỳ vọng về công tác nhân sự của Trung ương
Kỳ vọng về công tác nhân sự của Trung ương

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (5/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Kỳ vọng về công tác nhân sự của Trung ương

Kỳ vọng về công tác nhân sự của Trung ương

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (5/5) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hội nghị Trung ương 11 bàn về tổ chức chính quyền địa phương
Hội nghị Trung ương 11 bàn về tổ chức chính quyền địa phương

VOV.VN - Tìm phương án xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp và hiệu quả trong thời gian tới được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 11.

Hội nghị Trung ương 11 bàn về tổ chức chính quyền địa phương

Hội nghị Trung ương 11 bàn về tổ chức chính quyền địa phương

VOV.VN - Tìm phương án xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp và hiệu quả trong thời gian tới được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 11.