Ông Trần Quốc Vượng Kiên quyết khắc phục bệnh lười học Nghị quyết kiểu hình thức đối phó

Kiên quyết khắc phục "bệnh" lười học Nghị quyết, học đối phó

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự Hội nghị là các cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên.

ong tran quoc vuong kien quyet khac phuc benh luoi hoc nghi quyet kieu hinh thuc doi pho hinh 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Dũng Hiền)
Hội nghị nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Trung ương, địa phương, giúp nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết để xây dựng chương trình kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh, để việc học tập, quán triệt các Nghị quyết đạt hiệu quả, đề nghị các đại biểu dự Hội nghị dành thời gian nghiên cứu sâu nội dung Nghị quyết và các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 7 để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng Nghị quyết. Các Nghị quyết vừa qua đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Việc học tập, quán triệt không chỉ để các cán bộ hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, triển khai Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi thảo luận, liên hệ thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung của các Nghị quyết.

ong tran quoc vuong kien quyet khac phuc benh luoi hoc nghi quyet kieu hinh thuc doi pho hinh 2
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng (Ảnh: Dũng Hiền)
Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu 3 Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị và địa phương mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả  phù hợp với từng đối tượng, kiên quyết khắc phục “bệnh” lười học Nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập Nghị quyết trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu Nghị quyết, trao đổi và thảo luận.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt cấp ban, ngành liên quan trực tiếp đến 3 lĩnh vực cán bộ, tiền lương và BHXH cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu để phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng Nghị quyết và dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương và đơn vị, trong đó cần xác định rõ việc cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết. Chú trọng phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền 3 Nghị quyết của Hội nghị trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương lớn của Đảng, tránh bị lợi dụng, làm ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu cấp ủy các cấp dành thời gian quan tâm đánh giá tổng hợp những đề xuất kiến nghị kể cả những ý kiến khác trong nhận thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái thù địch, cản trở việc nghiên cứu học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày. Sau phần phát biểu khai mạc của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Hội nghị nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội Đào Ngọc Dung giới thiệu về nội dung Nghị quyết Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giới thiệu Nghị quyết về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN