“Nhân dân hài lòng sẽ cùng Đảng, chính quyền giải quyết thách thức“

Chủ tịch UBTW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân: “Khi hài lòng thì trước khó khăn, thách thức, nhân dân sẽ phát huy trách nhiệm để cùng Đảng, chính quyền giải quyết".

Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc tại thành phố Đà Lạt vào sáng nay (14/10), với sự tham dự của 328 đại biểu đại diện cho 38.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới” (Ảnh: Quang Sáng)

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ qua, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 14,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên đáng kể. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 25 ngàn tỷ đồng, vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 81.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trong nước chiếm 97%.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã đạt hơn 52 triệu đồng/năm, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2010. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn dưới 2%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 6%.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững, đoàn kết trong Đảng và động thuận trong xã hội ngày càng được tăng cường và củng cố.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương những thành tích nỗ lực to lớn và toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt trong 5 năm qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Hoàng Long)

Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng về con người, tài nguyên của Lâm Đồng và cơ hội phát triển của thời kỳ hội nhập quốc tế mới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại hội cần tập trung, quan tâm vào 3 nội dung chính: Tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa việc thực hiện mô hình tăng trưởng của tất cả các ngành kinh tế và mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã với 3 đột phá chiến lược được thiết kế và triển khai phù hợp với ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh nhà. 

Xây dựng thành phố Đà Lạt thành thành phố thông minh, đòi hỏi sự tham gia tích cực, sáng tạo của 4 chủ thể: chính quyền thành phố, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội như bệnh viện, trường học, cơ sở văn hóa và các công dân thành phố. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, được đánh giá qua sự hài lòng của nhân dân và được bảo vệ bởi nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Hoàng Long)

Về những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ là cần phải làm gì ở mỗi cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cấp ủy xã, phường, huyện và tỉnh để đảm bảo đòi hỏi của Hiến pháp 2013.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát đã nêu trong báo cáo chính trị, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, gần gũi và gắn bó với nhân dân, tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh toàn dân, đảm bảo đồng thuận xã hội, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý: Lãnh đạo đảng và chính quyền ở xã, huyện, tỉnh cần biết rõ nhân dân hài lòng như thế nào với hoạt động quản lý và lãnh đạo ở mỗi cấp, với cuộc sống của mình.

"Khi nhân dân hài lòng thì trước những khó khăn, thách thức đang tồn tại, nhân dân sẽ phát huy trách nhiệm để cùng đảng, chính quyền giải quyết khó khăn, thách thức đó. Khi chúng ta làm cho nhân dân hài lòng thì sẽ không có nền tảng xã hội cho tự diễn biến, kẻ thù bên ngoài sẽ không thể tự kích động tự diễn biến”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Đối với nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại hội trên cơ sở quán triệt sâu sắc tiêu chuẩn các đảng viên được quy định tại Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, căn cứ quy chế bầu cử trong đảng và xuất phát từ thực tiễn của Đảng bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chon những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thật sự xứng đáng bầu vào ban chấp hành Đảng bộ, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ./.

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Tây Ninh phấn đấu đạt chỉ tiêu GDP tăng bình quân 8% trở lên
Tây Ninh phấn đấu đạt chỉ tiêu GDP tăng bình quân 8% trở lên

VOV.VN -Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh Tây Ninh cần thực hiện tốt các khâu đột phá chiến lược, sớm đưa Tây Ninh thành tỉnh công nghiệp.

Tây Ninh phấn đấu đạt chỉ tiêu GDP tăng bình quân 8% trở lên

Tây Ninh phấn đấu đạt chỉ tiêu GDP tăng bình quân 8% trở lên

VOV.VN -Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh Tây Ninh cần thực hiện tốt các khâu đột phá chiến lược, sớm đưa Tây Ninh thành tỉnh công nghiệp.

Hà Nội cần nâng cao thái độ phục vụ của bộ máy hành chính
Hà Nội cần nâng cao thái độ phục vụ của bộ máy hành chính

VOV.VN - Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng của năm, Hà Nội cần nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của bộ máy hành chính

Hà Nội cần nâng cao thái độ phục vụ của bộ máy hành chính

Hà Nội cần nâng cao thái độ phục vụ của bộ máy hành chính

VOV.VN - Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng của năm, Hà Nội cần nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của bộ máy hành chính

Quảng Ninh bầu Bí thư Tỉnh ủy
Quảng Ninh bầu Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN -Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 người, ông Nguyễn Văn Đọc tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Quảng Ninh bầu Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ninh bầu Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN -Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 người, ông Nguyễn Văn Đọc tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đặt mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020

Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đặt mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

VOV.VN -Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

VOV.VN -Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X
Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X

VOV.VN- Tổng Bí thư yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích kỹ thuận lợi, khó khăn để thực hiện đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ TPHCM đề ra trong 5 năm tới.

Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X

Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X

VOV.VN- Tổng Bí thư yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích kỹ thuận lợi, khó khăn để thực hiện đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ TPHCM đề ra trong 5 năm tới.