Ông Phan Diễn: “Chống tham nhũng nửa vời là đầu hàng, thua cuộc”

VOV.VN - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban Bí thư Phan Diễn: Chống tiêu cực nửa vời chẳng khác nào chúng ta đã đầu hàng, thua cuộc.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN về ý nghĩa của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về công tác cán bộ, ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, tâm đắc nhất là sự nhất quán trong quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quyết tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ “sạch” từ gốc.

Ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư

PV: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược (Nghị quyết số 26-NQ/TW). Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của Nghị quyết này?

Ông Phan Diễn: Hội nghị Trung ương 7 vừa rồi đã bàn thảo và quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó quan trọng nhất là vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chiến lược trong tình hình mới. Nội dung Trung ương bàn cũng như Nghị quyết được ban hành sau Hội nghị có nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thứ nhất, nội dung thảo luận ở Hội nghị Trung ương cũng như phát ngôn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước  sau Hội nghị đã khẳng định rõ là chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành đến nơi đến chốn cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng đã khởi động cách đây 2 năm.

Phải nói rằng, trong một thời gian dài, kỷ luật kỷ cương của Đảng bị buông lỏng dẫn đến nhiều công việc của Đảng, của Nhà nước bị làm trái, nhiều cán bộ hư hỏng, thoái hóa, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, gây tổn hại lớn cho kinh tế đất nước, làm giảm nghiêm trọng uy tín của Đảng và lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tình trạng này đã diễn ra hết sức nghiêm trọng trong một thời gian dài, khiến dư luận vô cùng bức xúc, cán bộ đảng viên lo lắng. Mọi người thấy rằng Đảng nói nhiều điều rất đúng, bày tỏ quyết tâm rất lớn, nhưng nói không đi đôi với làm, trên thực tế đã để tiêu cực, tham nhũng ngày càng phát triển.

Trong bối cảnh đó, việc Đảng đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực một cách công khai, quyết liệt, không né tránh, không chấp nhận có “vùng cấm” khiến cán bộ, nhân dân thực sự vui mừng, xóa tan dần sự lo lắng, nghi ngại của mọi người. Thế nhưng, lại có ý kiến lo ngại nếu đấu tranh chống tiêu cực mạnh mẽ, kiên trì thì rồi không ai còn dám làm việc (?) và họ hình như muốn Đảng, Nhà nước ta nương nhẹ tay bớt, chùng dần cuộc đấu tranh. Theo tôi, cách suy nghĩ này là rất nguy hiểm. Vì nó chẳng khác nào khuyên chúng ta đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng một cách nửa vời, dung túng cho sai phạm tồn tại và tiếp tục phát triển; thực chất là chấp nhận thua cuộc, đầu hàng trước tham nhũng, tiêu cực.

Do vậy, tôi rất vui mừng trước việc Trung ương thể hiện quyết tâm nhất quán tiếp tục kiên trì thực hiện cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đến kết quả cuối cùng.Đặc biệt các phát biểu, báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn… đều thể hiện nhất quán tinh thần đó. Tôi hoàn toàn ủng hộ và tán thành.

Hội nghị Trung ương 7 bàn về công tác cán bộ, đặc biệt về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược cũng chứng tỏ rằng, Đảng không chỉ quan tâm khắc phục sai phạm, khuyết điểm, xử lý những vụ việc cụ thể mà còn chăm lo xây dựng và hoàn thiện thể chế để có thể ngăn chặn từ gốc những sai phạm và tạo điều kiện cho việc xây dựng một đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về chất và lượng, đủ năng lực và uy tín hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện thành công những mục tiêu rất lớn, rất khó khăn đang được đặt ra trước chúng ta, đó là phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam thực sự trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2045 trở thành một nước công nghiệp phát triển theo định hướng XHCN.

Như vậy Hội nghị Trung ương 7 bàn về công tác cán bộ cũng là bàn về một lĩnh vực công tác cực kỳ quan trọng, mang tính then chốt trong việc xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị; bàn đến những giải pháp mang tính nền tảng để bảo đảm chúng ta có thể thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng.

Cần hệ thống tiêu chuẩn cán bộ ở từng cấp, ngành, lĩnh vực

PV: Để thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết này, ông quan tâm đến yếu tố nào nhiều nhất?

Ông Phan Diễn: Được biết, Trung ương đã đề ra nhiều giải pháp lớn và đúng đắn để thực hiện, đưa Nghị quyết Hội nghị vào cuộc sống. Tôi muốn góp thêm một ý kiến: Trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị, chúng ta cần xây dựng được hệ thống, tiêu chuẩn cụ thể cho đội ngũ cán bộ các ngành, các lĩnh vực cũng như các cấp khác nhau. Hệ thống tiêu chuẩn này phải được bổ sung, điều chỉnh thường xuyên cho sát với hoàn cảnh và yêu cầu thực tế. Tất nhiên, tiêu chuẩn chung vẫn là cán bộ vừa phải có đức vừa có tài, có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của đất nước mỗi giai đoạn là có khác nhau. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đứng trước một cuộc đấu tranh sinh tử thì đòi hỏi quan trọng nhất là tinh thần dám xả thân, hy sinh để bảo vệ nền độc lập của dân tộc; đến giai đoạn xây dựng, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, chúng ta cần một đội ngũ cán bộ có nhiều năng lực và phẩm chất khác nữa để đáp ứng được những nhiệm vụ đó. Cán bộ ở mỗi ngành, lĩnh vực, mỗi cấp cũng lại cần có những yêu cầu khác nhau. Cơ bản vẫn phải bám vào tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về công tác xây dựng cán bộ, cụ thể hóa và xây dựng thành hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với từng loại cán bộ ở từng ngành, lĩnh vực, từng cấp. Có hệ thống tiêu chuẩn cụ thể mới có “chỗ dựa” để lựa chọn cán bộ cho đúng đắn; cán bộ sẽ có cái đích cụ thể để phấn đấu hoàn thiện nâng cao mình; người dân và tập thể sẽ có “chỗ dựa” để giám sát, phê bình, góp ý, xây dựng cho cán bộ. Trong hệ thống tiêu chuẩn đó, ngoài chỉ ra những yêu cầu cán bộ cần đáp ứng, cũng có thể chỉ ra những điều mà cán bộ ở từng cương vị phải quan tâm phòng tránh, tuyệt đối không được vi phạm.

Chủ trương “Bí thư không phải người địa phương” không phải “cây đũa thần”

PV: Một trong những mục tiêu của Nghị quyết là đến 2020 đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí Bí thư tỉnh, huyện không phải người địa phương. Quan điểm của ông về chủ trương này ra sao?

Ông Phan Diễn: Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 có nêu rõ sẽ từng bước thực hiện chủ trương bố trí Bí thư cấp tỉnh, huyện không phải người địa phương. Theo tôi đây là chủ trương nên làm. Đây không phải là chủ trương hoàn toàn mới, cha ông chúng ta đã từng thực hiện biện pháp tương tự như vậy. Trên thế giới cũng có nước quy định tương tự như chủ trương này của ta, thậm chí còn áp dụng với nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền.

Vừa qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều hiện tượng cán bộ các địa phương tùy tiện đưa họ hàng, người thân không đúng tiêu chuẩn vào giữ các chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính quyền, thậm chí kéo bè kéo cánh làm bậy. Do vậy, tôi tán thành thực hiện chủ trương này, nó có thể góp phần hạn chế tiêu cực, buộc đội ngũ cán bộ phải thực thi đúng chức trách. Nhưng tôi cũng không nghĩ việc thực thi chủ trương này sẽ là “cây đũa thần” có thể giải quyết được mọi việc. Thực tế có nước đã thực hiện chủ trương này nhưng trong bộ máy vẫn tồn tại đầy rẫy vấn đề, tiêu cực.

Trong Nghị quyết đã nêu rõ sẽ từng bước thực hiện chủ trương này. Như vậy, tôi hiểu rằng, chúng ta sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm, trước khi áp dụng rộng rãi, đây là cách làm cần thiết.

PV: Có ý kiến lo ngại việc bố trí Bí thư tỉnh, huyện không phải người địa phương dễ dẫn đến tình trạng những cán bộ  này có thể bị cô lập hay bị các nhóm lợi ích ở địa phương lôi kéo, dụ dỗ…?

Ông Phan Diễn: Tình trạng đó cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, như trên tôi đã nói, đây chỉ là một biện pháp trong một hệ thống các biện pháp chúng ta sẽ thực hiện để chấn chỉnh công tác cán bộ. Để có được đội ngũ cán bộ có đức, có tài, vừa có năng lực, vừa có phẩm chất, chúng ta còn phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp khác nữa, nên tôi không quá lo ngại về ý kiến này.

Để có được người cán bộ đáp ứng được yêu cầu, phải đề ra những tiêu chuẩn rất rõ ràng, căn cứ vào những tiêu chuẩn đó để đánh giá cán bộ, bố trí cán bộ cho thích hợp. Quan trọng hơn chính là xây dựng chế độ sinh hoạt của cấp ủy phải bảo đảm được chế độ lãnh đạo vừa tập thể nhưng cũng chỉ rõ trách nhiệm cá nhân, phát huy được tính dân chủ, phê bình và tự phê bình cũng như việc giám sát của quần chúng nhân dân. Nếu chúng ta làm được như vậy sẽ không có gì đáng lo ngại.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

VOV.VN - Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã bế mạc trưa 12/5. Hội nghị đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

VOV.VN - Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã bế mạc trưa 12/5. Hội nghị đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

“Cán bộ cấp chiến lược phải ở tầm cao trí tuệ, tuyệt đối không vụ lợi“
“Cán bộ cấp chiến lược phải ở tầm cao trí tuệ, tuyệt đối không vụ lợi“

VOV.VN - Đảng cần những cán bộ biết biến ý tưởng, đường lối, quan điểm thành hiện thực, điều đó đòi hỏi và yêu cầu rất cao về năng lực, không thể chỉ nói hay là được.

“Cán bộ cấp chiến lược phải ở tầm cao trí tuệ, tuyệt đối không vụ lợi“

“Cán bộ cấp chiến lược phải ở tầm cao trí tuệ, tuyệt đối không vụ lợi“

VOV.VN - Đảng cần những cán bộ biết biến ý tưởng, đường lối, quan điểm thành hiện thực, điều đó đòi hỏi và yêu cầu rất cao về năng lực, không thể chỉ nói hay là được.

Bí thư không phải người địa phương: Có bản lĩnh không sợ bị cô lập
Bí thư không phải người địa phương: Có bản lĩnh không sợ bị cô lập

VOV.VN - "Một người về địa phương mà không có bản lĩnh, xuôi chiều theo một xu hướng nào đó, theo một nhóm nào đó thì việc bị cô lập là điều tất yếu xảy ra".

Bí thư không phải người địa phương: Có bản lĩnh không sợ bị cô lập

Bí thư không phải người địa phương: Có bản lĩnh không sợ bị cô lập

VOV.VN - "Một người về địa phương mà không có bản lĩnh, xuôi chiều theo một xu hướng nào đó, theo một nhóm nào đó thì việc bị cô lập là điều tất yếu xảy ra".

“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“
“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“

VOV.VN - ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết trong thời kỳ xây dựng đất nước.

“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“

“Xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết“

VOV.VN - ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng xu thế nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND là cần thiết trong thời kỳ xây dựng đất nước.

“Bí thư không phải người địa phương cũng đỡ một gánh nặng”
“Bí thư không phải người địa phương cũng đỡ một gánh nặng”

VOV.VN -Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, một người khi sang địa bàn khác sẽ “đỡ gánh nặng” vì nhiều việc đáng ra người ta phải đối mặt khi ở địa phương.

“Bí thư không phải người địa phương cũng đỡ một gánh nặng”

“Bí thư không phải người địa phương cũng đỡ một gánh nặng”

VOV.VN -Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, một người khi sang địa bàn khác sẽ “đỡ gánh nặng” vì nhiều việc đáng ra người ta phải đối mặt khi ở địa phương.

Bí thư không phải người địa phương: Tránh tình trạng bị cô lập
Bí thư không phải người địa phương: Tránh tình trạng bị cô lập

VOV.VN - Cần có cơ chế đối với Bí thư không phải người địa phương để tránh tình trạng bị cán bộ địa phương kéo bè cánh bao vây cô lập, các nhóm lợi ích thi nhau tranh thủ

Bí thư không phải người địa phương: Tránh tình trạng bị cô lập

Bí thư không phải người địa phương: Tránh tình trạng bị cô lập

VOV.VN - Cần có cơ chế đối với Bí thư không phải người địa phương để tránh tình trạng bị cán bộ địa phương kéo bè cánh bao vây cô lập, các nhóm lợi ích thi nhau tranh thủ

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ
Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

VOV.VN - Nghị quyết 26-NQ/TW nhấn mạnh kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. 

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

VOV.VN - Nghị quyết 26-NQ/TW nhấn mạnh kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. 

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ
Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ

VOV.VN-Việc quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ

VOV.VN-Việc quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ông Vũ Mão: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đang bị buông lỏng
Ông Vũ Mão: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đang bị buông lỏng

VOV.VN - Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cần phải chỉnh đốn thường xuyên, liên tục.

Ông Vũ Mão: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đang bị buông lỏng

Ông Vũ Mão: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đang bị buông lỏng

VOV.VN - Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cần phải chỉnh đốn thường xuyên, liên tục.