Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần II

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục tập trung chỉ đạo để các doanh nghiệp trực thuộc đạt kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, xứng với nguồn lực được giao.

Sáng 14/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ II với sự tham dự của 296 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của hơn 8 vạn Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương lần thứ II (Ảnh: Nhật Bắc)

Một trong những yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để các doanh nghiệp trực thuộc đạt kết quả cao nhất, hiệu quả nhất trong sản xuất kinh doanh, tương xứng với nguồn lực được giao và tương xứng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối các doanh nghiệp Trung ương đã đảm bảo vai trò nòng cốt, then chốt của kinh tế nhà nước, là lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn, dần phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá.

Hằng năm Khối doanh nghiệp Trung ương đóng góp gần 40% tổng thu ngân sách nhà nước, gần 30% GDP và đảm bảo việc làm đời sống ổn định cho trên 1,3 triệu người lao động. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối không chỉ tăng về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, vốn chủ sở hữu mà tổng tài sản cũng tăng trên 66% với hơn 5.700.000 nghìn tỉ đồng. 

Cùng với quá trình đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình cổ phần hóa, các doanh nghiệp trong khối cũng luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội với hơn 11.600 tỷ đồng đầu tư cho các chương trình an sinh và phúc lợi xã hội trong 5 năm qua…

Công tác xây dựng Đảng cũng đã có bước đổi mới quan trọng về phương thức lãnh đạo; khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để các doanh nghiệp trực thuộc đạt kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, tương xứng với nguồn lực được giao (Ảnh: Nhật Bắc)

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn cùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng cũng đề nghị Đảng bộ Khối cần nghiêm túc nhìn nhận sâu sắc, nhất là những nguyên nhân chủ quan về những hạn chế, yếu kém để có giải pháp ra sức khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp còn chậm; một số doanh nghiệp trong khối quản lý yếu kém, kinh doanh thua lỗ, một số vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện và có lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp lớn sai phạm bị xử lý pháp luật, tuy là cá biệt nhưng rất nghiêm trọng, tạo dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp nhà nước...

Thủ tướng cũng phân tích rõ thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức trong bối cảnh vừa hội nhập vừa cạnh tranh để phát triển, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong điều kiện hội nhập và thực hiện ngày càng đầy đủ kinh tế thị trường với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (Ảnh: Nhật Bắc)

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng sắp tới về doanh nghiệp nhà nước; tập trung lãnh đạo triển khai để các doanh nghiệp, đơn vị đạt kết quả cao nhất, hiệu quả nhất trong sản xuất kinh doanh, tương xứng với nguồn lực được giao và tương xứng với vai trò, trách nhiệm, niềm tin và sự quan tâm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp tục đổi mới, hiện đại hoá công nghệ quản trị, ứng dụng mạnh khoa học-công nghệ gắn với đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Chúng ta phải hội nhập thành công, phải đứng vững, phải kinh doanh hiệu quả, phải lớn mạnh. Làm tốt được vai trò của mình, một mặt các đồng chí phải vươn lên, năng động sáng tạo, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhưng đồng thời cũng phải đề nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ những cơ chế, chính sách gì để tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp nhà nước vươn lên, hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao"

"Tôi cũng đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành, khắc phục tình trạng chậm tiến độ, thiếu quyết liệt, chưa đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Đảng bộ khối các doanh nghiệp trung ương triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư, quản lý tài chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt làm giám sát hiệu quả người đứng đầu doanh nghiệp và cấp uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI gắn với tăng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là bí thư cấp uỷ, người đứng đầu doanh nghiệp có năng lực, có đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, đặc biệt là đánh giá đúng, bố trí đúng đội ngũ cán bộ cốt cán của doanh nghiệp cũng như thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; chủ động đào tạo, lựa chọn và bố trí cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu dài hạn, xây dựng lực lượng cán bộ kế cận, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo ở một số doanh nghiệp...

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương  (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy trí tuệ, thảo luận góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng và đóng góp xây dựng Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương một cách thiết thực và toàn diện; đồng thời phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu để lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II cũng như đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ trong việc tham gia vào các quyết định quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Bùi Văn Cường- Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc./.

Tin liên quan

Lai Châu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh
Lai Châu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

VOV.VN - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cho biết quy trình nhân sự đã được đảm bảo một cách chặt chẽ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Lai Châu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

Lai Châu chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh

VOV.VN - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cho biết quy trình nhân sự đã được đảm bảo một cách chặt chẽ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X
445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

VOV.VN - Sáng 9/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

445 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

VOV.VN - Sáng 9/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

Bến Tre khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
Bến Tre khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre

Bến Tre khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Bến Tre khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre

Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đặt mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020

Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đặt mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

VOV.VN - Huy động tối đa nguồn lực để đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ tài chính lớn của cả nước

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

VOV.VN - Huy động tối đa nguồn lực để đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ tài chính lớn của cả nước

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

Điện Biên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII
Điện Biên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

VOV.VN - Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội

Điện Biên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Điện Biên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

VOV.VN - Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội

369 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VI
369 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VI

VOV.VN -Đại hội Đảng bộ Bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 15-17/10.

369 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VI

369 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VI

VOV.VN -Đại hội Đảng bộ Bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 15-17/10.

Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X
Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X

VOV.VN- Tổng Bí thư yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích kỹ thuận lợi, khó khăn để thực hiện đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ TPHCM đề ra trong 5 năm tới.

Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X

Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X

VOV.VN- Tổng Bí thư yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích kỹ thuận lợi, khó khăn để thực hiện đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ TPHCM đề ra trong 5 năm tới.

Đại hội Đảng bộ Lai Châu cần làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém
Đại hội Đảng bộ Lai Châu cần làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém

VOV.VN - Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội Đảng bộ Lai Châu cần làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém

Đại hội Đảng bộ Lai Châu cần làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém

VOV.VN - Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đảng bộ tỉnh Long An khai mạc Đại hội lần thứ X
Đảng bộ tỉnh Long An khai mạc Đại hội lần thứ X

VOV.VN -Sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Long An khai mạc Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đảng bộ tỉnh Long An khai mạc Đại hội lần thứ X

Đảng bộ tỉnh Long An khai mạc Đại hội lần thứ X

VOV.VN -Sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Long An khai mạc Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII

VOV.VN -Chỉ đạo Đại hội, Chánh án TAND tối cao đề nghị Bình Thuận cần coi trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII

VOV.VN -Chỉ đạo Đại hội, Chánh án TAND tối cao đề nghị Bình Thuận cần coi trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Đại tướng Trần Đại Quang dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Đại tướng Trần Đại Quang dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị Đại hội làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém để Đảng bộ Gia Lai tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại tướng Trần Đại Quang dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Đại tướng Trần Đại Quang dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị Đại hội làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém để Đảng bộ Gia Lai tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI.