Tags :

chuyến thăm CHDCND Lào của Tổng Bí thư Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm Lào Tổng Bí thư Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith