Tổng Bí thư: Nếu để suy thoái mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh phải là chỗ dựa chắc chắn bảo vệ chính trị, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và bảo vệ thành quả cách mạng.

Sáng nay (14/12), Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho gần 3 triệu cựu chiến binh toàn quốc dự Đại hội.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022

Báo cáo chính trị của Đại hội cho biết, 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc, tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”.

Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà  nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư khẳng định, những kết quả, thành tích mà Hội đạt được là rất đáng trân trọng, Hội Cựu chiến binh xứng đáng là một chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Phân tích tình hình trong nước và quốc tế trong thời gian tới sẽ còn những diến biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư cho biết, trong bối cảnh đó, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định nhiều phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay, trong đó, đối với Hội Cựu chiến binh, Đại hội đã chỉ rõ những nhiệm vụ là tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xãhội và chủ nghĩa anh hung cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội...

Về một số phương hướng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh phải là nòng cốt, là chỗ dựa chắc chắn của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chính trị, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và bảo vệ thành quả cách mạng. Theo Tổng Bí thư, nếu để suy thoái, hư hỏng mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả, bao nhiêu thành quả cách mạng sẽ đổ xuống sông, xuống bể.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của “độc lập, tự do”

“Chúng ta đều đã biết, Hội là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của “độc lập, tự do” đã được đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của đồng bào, đồng chí và chính bản thân mình trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ, ác liệt” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Vì vậy, Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hội tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, gắn với chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, đầu tư phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh của cựu chiến binh nhằm góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Chú ý quan tâm hơn đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hội Cựu chiến binh tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022

Bên cạnh đó, cần chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức...

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lịch sử vẻ vang, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga
Lễ thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Tối 24/3, tại Trung tâm Văn hóa Thương mại Hà Nội – Moscow, Nga đã diễn ra lễ Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga.

Lễ thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga

Lễ thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Tối 24/3, tại Trung tâm Văn hóa Thương mại Hà Nội – Moscow, Nga đã diễn ra lễ Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga.

Khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI
Khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

VOV.VN - Dự Đại hội có hơn 500 đại biểu thay mặt cho gần 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.

Khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

VOV.VN - Dự Đại hội có hơn 500 đại biểu thay mặt cho gần 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.

Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine
Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine

VOV.VN - Là tổ chức chính trị-xã hội và là bộ phận của Hội người Việt, Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết các cựu chiến binh và bà con Việt Nam tại Ukraine.

Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine

Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine

VOV.VN - Là tổ chức chính trị-xã hội và là bộ phận của Hội người Việt, Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết các cựu chiến binh và bà con Việt Nam tại Ukraine.

Hình ảnh thân thiện của Nhật Hoàng và lãnh đạo nước ngoài ở Việt Nam
Hình ảnh thân thiện của Nhật Hoàng và lãnh đạo nước ngoài ở Việt Nam

VOV.VN - Năm 2017, hình ảnh Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Canada...đến VN để lại ấn tượng bởi sự giản dị, thân thiện.

Hình ảnh thân thiện của Nhật Hoàng và lãnh đạo nước ngoài ở Việt Nam

Hình ảnh thân thiện của Nhật Hoàng và lãnh đạo nước ngoài ở Việt Nam

VOV.VN - Năm 2017, hình ảnh Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Canada...đến VN để lại ấn tượng bởi sự giản dị, thân thiện.

Nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2017 - Không có “vùng cấm”!
Nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2017 - Không có “vùng cấm”!

VOV.VN - Có thể nói, 2017 là năm Đảng, Nhà nước đã rất quyết liệt trong việc xử lý cán bộ sai phạm, đúng với tuyên bố không có "vùng cấm" trong xử lý cán bộ. 

Nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2017 - Không có “vùng cấm”!

Nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2017 - Không có “vùng cấm”!

VOV.VN - Có thể nói, 2017 là năm Đảng, Nhà nước đã rất quyết liệt trong việc xử lý cán bộ sai phạm, đúng với tuyên bố không có "vùng cấm" trong xử lý cán bộ. 

Những hình ảnh giản dị của lãnh đạo cấp cao với người dân trong 2017
Những hình ảnh giản dị của lãnh đạo cấp cao với người dân trong 2017

VOV.VN - Hình ảnh lãnh đạo cấp cao xuống ruộng đi cày, đối thoại, dùng cơm với công nhân...đã để lại những ấn tượng sâu sắc.

Những hình ảnh giản dị của lãnh đạo cấp cao với người dân trong 2017

Những hình ảnh giản dị của lãnh đạo cấp cao với người dân trong 2017

VOV.VN - Hình ảnh lãnh đạo cấp cao xuống ruộng đi cày, đối thoại, dùng cơm với công nhân...đã để lại những ấn tượng sâu sắc.