Đề nghị được bầu cử sớm ở huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Uỷ ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia để xem xét, quyết định về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa có 3 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh, 73 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện… Đến nay, Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành việc kiểm tra đợt 1 công tác chuẩn bị bầu cử tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

Tại huyện đảo Trường Sa gồm: thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn do điều kiện biển đảo xa đất liền, cử tri ở tại nhiều điểm đảo nên Uỷ ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã xin ý kiến Hội đồng Bầu cử Quốc gia để tổ chức bầu cử sớm hơn 1 tuần so với quy định.

Bà Trần Thị Thu Mai, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Các địa phương đang tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử, đang lập danh sách cử tri. Do đặc thù của huyện Trường Sa, Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã có văn bản gửi xin ý kiến Hội đồng Bầu cử Quốc gia xin bầu cử sớm vào ngày 16/5, tại các xã, thị trấn thuộc huyện đảo Trường Sa./.”

Tin liên quan

Quảng Nam đề nghị được tổ chức bầu cử sớm tại 6 xã biên giới
Quảng Nam đề nghị được tổ chức bầu cử sớm tại 6 xã biên giới

VOV.VN - Các xã biên giới của huyện Nam Giang đề nghị được tổ chức bầu cử sớm gồm: Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, mỗi xã có 4 khu vực bỏ phiếu.

Quảng Nam đề nghị được tổ chức bầu cử sớm tại 6 xã biên giới

Quảng Nam đề nghị được tổ chức bầu cử sớm tại 6 xã biên giới

VOV.VN - Các xã biên giới của huyện Nam Giang đề nghị được tổ chức bầu cử sớm gồm: Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, mỗi xã có 4 khu vực bỏ phiếu.

Sinh viên, công nhân khu công nghiệp bầu cử ở đâu?
Sinh viên, công nhân khu công nghiệp bầu cử ở đâu?

VOV.VN - Về nguyên tắc thì cử tri là sinh viên, công nhân thì cần phải đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Sinh viên, công nhân khu công nghiệp bầu cử ở đâu?

Sinh viên, công nhân khu công nghiệp bầu cử ở đâu?

VOV.VN - Về nguyên tắc thì cử tri là sinh viên, công nhân thì cần phải đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

Đề cử Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính để bầu Thủ tướng Chính phủ
Đề cử Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính để bầu Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có tờ trình đề cử ông Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Đề cử Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính để bầu Thủ tướng Chính phủ

Đề cử Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính để bầu Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có tờ trình đề cử ông Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.