Đề xuất tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc chưa kịp gia hạn

VOV.VN - Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện một số chính sách về thanh toán nhiều khoản chi cho phòng, chống Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc hết thời hạn hiệu lực mà chưa kịp gia hạn.

Sáng 5/1, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Chính phủ đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, để trao quyền chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giải quyết, tháo gỡ kịp thời được những khó khăn, vướng mắc, tạo nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 đạt hiệu quả, Nghị quyết số 30/2021/QH15 đã cho phép Chính phủ quyết định một số cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách để kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch.

Các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Nghị quyết số 30 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đầy đủ, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, Mục 3 Nghị quyết 30 có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022. Trong khi đó, một số chính sách đã triển khai nhưng cần thêm thời gian để thực hiện hết cho các đối tượng và giải quyết các vướng mắc, tồn đọng đối với các hoạt động đã thực hiện nhưng chưa được chi trả, quyết toán và trong thời gian sửa đổi, hoàn thiện các quy định, Chính phủ đề xuất Quốc hội việc chuyển tiếp thực hiện đối với 2 chính sách để bảo đảm quyền, lợi ích của người dân.

Cụ thể, các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thực hiện thanh toán theo các quy định tại Nghị quyết số 30 và các văn bản hướng dẫn bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/ 12/2023.

Lý do Chính phủ nêu là trong quá trình thực hiện, một số địa phương không xác định được số trường hợp chưa thanh toán. Kinh phí chi cho chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia phòng, chống dịch bị nhiễm COVID-19 hoặc phải cách ly y tế sau thời gian tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đều không phân tách riêng được ngay từ khi bắt đầu thực hiện do điều kiện chống dịch gấp gáp, thiếu nhân lực và phải triển khai ngay nên khi đánh giá cũng không đủ thông tin để bóc tách riêng...

“Do đó, để bảo đảm quyền lợi cho quyền lợi của những đối tượng thụ hưởng các chính sách phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 30 thì cần thiết phải chuyển tiếp việc tiếp tục cho thanh toán theo Nghị quyết số 30 và các văn bản hướng dẫn cho đến khi việc thanh toán hoàn thành” – Chính phủ đề nghị.

Chính sách thứ hai mà Chính phủ đề xuất là: “Về cơ chế thanh toán chi phí phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 đang thực hiện theo Nghị quyết số 30 được hướng dẫn bởi Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 xin được tiếp tục cho đến hết ngày 31/12/2023”.

Liên quan đến việc sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc khác với quy định của Luật Dược, bà Đào Hồng Lan cho biết, đây là chính sách đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện theo Nghị quyết 30. Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép áp dụng chính sách này trong giai đoạn tiếp theo từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2024.

Lý do được bà Đào Hồng Lan nêu ra là việc giải quyết hồ sơ gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong giai đoạn vừa qua gặp nhiều khó khăn. Dù cố gắng nhưng mỗi tháng chỉ xử lý được khoảng 500 hồ sơ gia hạn, mỗi năm chỉ có thể xử lý tối đa được khoảng 6.000 hồ sơ gia hạn, trong khi số lượng hồ sơ tồn đọng nhiều sau dịch bệnh.

Cũng theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương xây dựng dự thảo Luật Dược sửa đổi nhằm cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết hồ sơ gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Nguyễn Thuý Anh cho biết, Ủy ban Xã hội cơ bản nhất trí sự cần thiết chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo đề xuất của Chính phủ.

Tuy vậy, Ủy ban Xã hội nhấn mạnh, đây chỉ là giải pháp tình thế, trước mắt và đề nghị Chính phủ có giải pháp căn cơ, bền vững, lâu dài.

Việc giấy đăng ký lưu hành thuốc không được gia hạn kịp thời xảy ra từ trước khi bùng phát dịch COVID-19 và trầm trọng hơn do tác động của dịch COVID-19.

Chính phủ cần khẩn trương rà soát, tổng hợp và có cơ chế để hỗ trợ các địa phương khó khăn về nguồn lực được thanh toán dứt điểm chế độ chính sách trên.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương rà soát các thuốc đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, đủ điều kiện được gia hạn theo quy định của dự thảo Nghị quyết để có thể công bố ngay khi Nghị quyết có hiệu lực nhằm hạn chế tối đa tình trạng thiếu thuốc có thể xảy ra

Chính phủ cũng cần đánh giá kỹ lưỡng nguồn lực hiện tại để có giải pháp khắc phục, bảo đảm không lặp lại tình trạng tồn đọng một lượng lớn hồ sơ gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc chưa được giải quyết như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên