Đến 2030, Hà Nội sẽ là đô thị xanh - thông minh - hiện đại

VOV.VN - Mục tiêu đề ra trong Báo cáo chính trị là đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế

Chiều 6/10, Thành uỷ Hà Nội tổ chức họp báo về Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự họp báo có Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn, Trưởng ban tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Văn Phong...

Tại cuộc họp báo Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn cho biết, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố diễn ra từ ngày 11 đến 13/10/2020 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Phiên trù bị diễn ra vào ngày 11/10/2020. Phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng 12/10/2020; phiên bế mạc vào ngày 13/10/2020 truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Thành phố sẽ tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội. 

Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn nhấn mạnh: “Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII từ rất sớm, được sự quan tâm tích cực của cán bộ đảng viên,... là tiền đề chuẩn bị cho Đại hội tốt nhất”. 

Thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: Văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ từ năm 2018, Báo cáo chính trị kết tinh được ý chí của cán bộ đảng viên, nhân dân Thủ đô; Dự thảo chương trình hành động của cấp uỷ khoá mới trên tinh thần sớm đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, triển khai 10 công trình công tác, trong đó có 3 chương trình mới.

Về việc đặt GRDP bình quân đầu người từ 8.300-8.500 USD/năm, theo ông Phong 5 năm tới dân số TP khoảng 10 triệu người vì thế phải căn cứ vào tiềm lực và biện pháp khả thi trong tình hình mới để thực hiện.

Nông thôn mới vẫn là chương trình quan trọng, Hà Nội tiếp tục triển khai, gắn chặt phát triển kinh tế nông thôn, trong nhiệm kỳ này sẽ hoàn thành 100% chương trình nông thôn mới, trong đó 20% nông thôn kiểu mới và 60% nông thôn mới nâng cao; Trọng tâm công tác xây dựng Đảng trọng nhiệm kỳ mới là tiếp tục coi công tác xây dựng đảng là nhân tố quyết định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ  Nguyễn Văn Phong cho biết thêm: “Việc Đại hội chọn 3 khâu đột phá: kết cấu hạ tầng; thể chế; văn hoá là nhằm tạo sức lan toả, hướng tới mục tiêu cạnh tranh cao hơn với các nước trong khu vực”.

Về công tác nhân sự Đại hội, Trưởng Ban tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo cho biết, việc quyết định nhân sự thuộc thẩm quyền Đại hội. Về quy trình công tác nhân sự năm nay có một số điểm mới như đánh giá hồ sơ nhân sự, thẩm định chính trị nội bộ, đánh giá hiện trạng cán bộ, nhất là về kê khai tài sản, thu nhập, con em học nước ngoài; Hà Nội cũng thực hiện đầy đủ, nghiêm quy trình 5 bước theo đúng Chỉ thị 35.

“Đề án nhân sự đặc biệt bám sát quy định về độ tuổi, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ do Đại hội quyết định. 81 hồ sơ ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ đều đảm bảo đúng quy định”, ông Bảo cho biết.

Phát biểu kết thúc họp báo, Phó Bí thư Đào Đức Toàn khẳng định, toàn bộ công việc cho Đại hội đã hoàn tất kỹ lưỡng. Tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, các văn kiện đại hội đánh giá sâu sát nhiệm kỳ vừa qua trên cơ sở kế thừa phát huy. Các chương trình hành động sẽ được bàn trực tiếp tại nhiệm kỳ này. “Hồ sơ 81 nhân sự ứng cử Ban Chấp hành đảng bộ được hoàn thiện theo đúng quy định Trung ương, được triển khai hoàn thiện công phu, trải qua cả quá trình theo dõi, bồi dưỡng cán bộ nhiều năm”, Phó Bí thư Đào Đức Toàn khẳng định.

Với Chủ đề Đại hội XVII; “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại”. Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVII  gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI. Về đánh giá 5 năm thực hiện Nghi quyết Đại hội XVI, Báo cáo Chính trị khẳng định 14 kết quả nổi bật. Phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ và những trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Báo cáo Chính trị cũng đề ra 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế 6 chỉ tiêu; văn hóa - xã hội 6 chỉ tiêu; quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường 5 chỉ tiêu; xây dựng Đảng 3 chỉ tiêu. 5 định hướng lớn; Đồng thời, đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá., cụ thể là: Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng một số công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, mang đặc trưng của Thủ đô. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. 

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch... Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đối mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn Thành phố. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống. Đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thân to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô..../.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

VOV.VN - Công tác nhân sự của tỉnh Bắc Giang theo tinh thần chỉ đạo Trung ương, cấp ủy nhiệm kỳ mới giảm 5% so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

VOV.VN - Công tác nhân sự của tỉnh Bắc Giang theo tinh thần chỉ đạo Trung ương, cấp ủy nhiệm kỳ mới giảm 5% so với nhiệm kỳ trước.

Bình Định: Chuẩn bị chu đáo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Bình Định: Chuẩn bị chu đáo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

VOV.VN - Trong phương hướng nhiệm vụ Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới, Bình Định mạnh dạn đặt ra 5 trụ cột tăng trưởng chính.

Bình Định: Chuẩn bị chu đáo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Bình Định: Chuẩn bị chu đáo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

VOV.VN - Trong phương hướng nhiệm vụ Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới, Bình Định mạnh dạn đặt ra 5 trụ cột tăng trưởng chính.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI: Dân chủ, trách nhiệm và giàu ý chí
Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI: Dân chủ, trách nhiệm và giàu ý chí

VOV.VN - Đại hội đã để lại ấn tượng mạnh về tinh thần dân chủ, nghiêm túc và ý chí cao của các đại biểu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI: Dân chủ, trách nhiệm và giàu ý chí

Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI: Dân chủ, trách nhiệm và giàu ý chí

VOV.VN - Đại hội đã để lại ấn tượng mạnh về tinh thần dân chủ, nghiêm túc và ý chí cao của các đại biểu.