Điện Biên: Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư

VOV.VN - Việc kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 30/6 đến 3/7/2019, tập trung vào việc kiểm tra các mặt còn hạn chế, tồn tại trong xây dựng chỉnh đốn Đảng...

Chiều 30/6, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các thành viên đoàn công tác gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Trung ương I – Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định số 101, 55, 08 của Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. 

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: đoàn công tác sẽ tổ chức kiểm tra theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành; báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, gửi về Ủy ban kiểm tra Trung ương để tổng hợp trình Ban Bí thư trong quý III/2019.

Đối với Điện Biên quá trình kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 30/6 đến 3/7/2019 đối với các Đảng bộ trực thuộc gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên; Huyện ủy Điện Biên; Thành ủy, Thành phố Điện Biên Phủ. Trong đó tập trung vào việc kiểm tra các mặt còn hạn chế, tồn tại trong xây dựng chỉnh đốn Đảng nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII; các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Phát biểu tại buổi triển khai công tác, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2019 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016 – 2020, đòi hỏi là phải quyết liệt về đích. Muốn làm như vậy phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, giám sát của Đảng, công tác kiểm tra của Đảng để thực sự các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Hà Tĩnh
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Hà Tĩnh

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính ghi nhận những đề xuất của Hà Tĩnh và đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng khóa XII. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Hà Tĩnh

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính ghi nhận những đề xuất của Hà Tĩnh và đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng khóa XII. 

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức chạy quyền
Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức chạy quyền

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ. 

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức chạy quyền

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức chạy quyền

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ. 

Triển khai quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương
Triển khai quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

VOV.VN -Việc kiểm tra nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định của T.Ư.

Triển khai quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Triển khai quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

VOV.VN -Việc kiểm tra nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định của T.Ư.