Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN -Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy Đảng ở Quảng Trị đã xem xét thi hành kỷ luật 13 tổ chức Đảng và 1.290 đảng viên vi phạm.

Sáng 10/4, Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Nội dung làm việc về thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác kiểm tra, thực hiện điều lệ Đảng tại địa phương này.

Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị có 16 đảng bộ trực thuộc, 556 tổ chức cơ sở đảng, 2513 chi bộ trực thuộc với hơn 45.700 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy Đảng đã xem xét thi hành kỷ luật 13 tổ chức Đảng và 1.290 đảng viên vi phạm.

Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành quy trình sử dụng đường dây tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh dư luận xã hội. Qua đó, kịp thời lắng nghe và chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề phát sinh, ổn định tư tưởng và dư luận xã hội.

Thời gian qua, công tác phát triển Đảng viên, tiêu chuẩn đảng viên được quan tâm từ khâu kết nạp. Tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên trẻ có chất lượng, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên. Thời gian qua, vẫn còn nhiều cán bộ Đảng viên vi phạm trong quản lý tài chính, quản lý đất đai, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, phẩm chất đạo đức, lối sống… đến mức phải xử lý kỷ luật.

Tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu Tỉnh ủy Quảng Trị tổng kết từ thực tiễn để rút ra bài học kinh nghiệm, thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đấu tranh phòng chống tham nhũng. Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đổi mới trong sắp xếp cơ cấu bộ máy chính quyền; Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng:

 "Các đồng chí cần xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, định hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm trong xây dựng Đảng phải đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát quyền lực và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí"- ông Trần Cẩm Tú nói.

Cũng trong sáng nay, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương dẫn đầu đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng dự lễ tưởng niệm Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội dồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn./.


Tin liên quan

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Lâm Đồng
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 7/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã có chuyến làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Lâm Đồng

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 7/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã có chuyến làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình
Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình

VOV.VN -Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã gợi mở những vấn đề mà tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình

VOV.VN -Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã gợi mở những vấn đề mà tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới.

Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội  XIII làm việc tại Đắk Nông
Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Đắk Nông

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng động viên tỉnh Đắk Nông tiếp tục cố gắng, phát huy những thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội  XIII làm việc tại Đắk Nông

Đoàn tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Đắk Nông

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng động viên tỉnh Đắk Nông tiếp tục cố gắng, phát huy những thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.