Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay (19/4), Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. 

 

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Quảng Ninh được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, đặc biệt là Đề án 25 và Nghị quyết 19 về “đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền. 

Quảng Ninh chủ động thí điểm nhiều mô hình mới, cách làm đột phá, tổ chức, kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế và kiểm soát quyền lực; các mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh; cơ quan tổ chức - nội vụ, cơ quan Uỷ ban kiểm tra - thanh tra, cơ quan khối MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã…

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi công vụ có hiệu quả, Quảng Ninh thực hiện cơ cấu lại, tinh gọn biên chế, đổi mới phương thức tuyển dụng, sử dụng; tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; luân chuyển bố trí cán bộ trẻ về cơ sở; thí điểm trực tiếp bầu Bí thư tại đại hội cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; tăng cường trách nhiệm, tạo chuyển biến trong thực hiện cơ chế nêu gương của người đứng đầu…

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh khẳng định, đây là những nhân tố quyết định giúp tỉnh đạt được kết quả nổi bật và phát triển bứt phá, kinh tế liên tục tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước, trở thành địa phương đi đầu đổi mới của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc, đặc biệt là trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố. 

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá, Quảng Ninh đã triển khai và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X nghiêm túc và bài bản, có sự kế thừa từ các nhiệm kỳ trước với sự đổi mới, năng động. Đoàn khảo sát đề nghị Quảng Ninh hoàn thiện báo cáo công tác, đồng thời tiếp thu những đề xuất của tỉnh báo cáo Trung ương. 

"Quảng Ninh đã có nhiều kinh nghiệm hay, nhiều mô hình tốt để có thể nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng. Tỉnh đã tập trung vào những vấn đề rất quan trọng của phương thức lãnh đạo, chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá, những điểm nghẽn để tập trung giải quyết; chọn cho đúng, giải quyết cho dứt điểm, luôn hướng về cơ sở và người dân, kỷ luật - đồng tâm, nêu gương. Đây là những kinh nghiệm rất tốt" - ông Nguyễn Quang Dương nói/.

Tin liên quan

Quảng Ninh tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra
Quảng Ninh tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra

VOV.VN - Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng với nhiều cách làm đổi mới, linh hoạt, sáng tạo...

Quảng Ninh tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra

Quảng Ninh tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra

VOV.VN - Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng với nhiều cách làm đổi mới, linh hoạt, sáng tạo...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Sau đây là toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh (ngày 6/4/2022)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Sau đây là toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh (ngày 6/4/2022)

Nhiệm vụ then chốt của Quảng Ninh làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Nhiệm vụ then chốt của Quảng Ninh làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư lưu ý, Quảng Ninh tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và vị thế rất quan trọng, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhiệm vụ then chốt của Quảng Ninh làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nhiệm vụ then chốt của Quảng Ninh làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư lưu ý, Quảng Ninh tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và vị thế rất quan trọng, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn.