Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

VOV.VN - Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng còn nhiều hạn chế, tồn tại, khuyết điểm và bất cập trước yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn.

Ngày 19/4/2018, UBKT Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta theo tinh thần Đại hội XII của Đảng” do ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm. Tham dự Hội thảo có: PGS, TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương; TS. Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, đại diện một số ban, ngành Trung ương; đại diện các vụ đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương cùng các đồng chí thành viên tham gia Đề tài.

doi moi cong tac kiem tra, giam sat va ky luat dang hinh 1
 Ông Mai Trực chủ trì hội thảo
Hiện nay, ở nước ta những cán bộ, công chức, viên chức có chức vụ, có quyền hầu hết là đảng viên, chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng và giám sát của nhân dân. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào việc kiểm soát quyền lực, trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, quyền hạn được giao, nhất là kiểm soát việc lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi, thông qua việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gợi ý kiểm điểm và kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, yếu kém qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo... và giải quyết một số vụ việc nổi cộm trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, quyền hạn được giao của một số cán bộ, đảng viên. 

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng còn nhiều hạn chế, tồn tại, khuyết điểm và bất cập trước yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn. Những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm đó do nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực chậm được hoàn thiện, còn nhiều sơ hở, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nhận thức và thực hiện đúng quyền hạn được giao - vượt quyền hoặc thiếu trách nhiệm không thực hiện hết quyền hạn được giao trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; một số cán bộ cấp trên chưa kiểm soát được việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của cấp dưới;...

Đặc biệt, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với kiểm soát quyền lực là vấn đề mới, chưa được nghiên cứu tỷ mỷ, toàn diện và sâu sắc, ngay trong Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng cũng chưa quy định rõ nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong việc kiểm soát quyền lực. Hơn nữa, đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống, từ xã hội mong muốn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải xứng tầm với vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng, hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng phải thường xuyên và tăng cường hơn, kết hợp cùng với thanh tra, kiểm toán nhà nước và các hình thức kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể, ngành khác vào kiểm soát quyền lực, làm trong sạch bộ máy, hạn chế tối đa sự tha hoá quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm” làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế - xã hội để mọi người dân được hưởng trọn vẹn thành quả cách mạng và thành tựu đạt được do thực hiện đường lối đổi mới đem lại. 

Vì vậy, Đề tài có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết trong cả trước mắt và lâu dài, góp phần cung cấp những cơ sở khoa học và giải pháp về kiểm soát quyền lực ở nước ta. 

Đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với kiểm soát quyền lực từ Đại hội X đến nay; Chương 3: Phương hướng, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp kiểm soát quyền lực thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030.
Các đại biểu tham dự Hội thảo đã có những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng của Đề tài.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, ông Mai Trực cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu; sẽ tiếp thu, hoàn thiện, để Đề tài đạt được mục đích nghiên cứu./.

Theo Ủy ban Kiểm tra TW

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Quang Hải chỉ dám xem Bùi Tiến Dũng đá luân lưu qua... màn hình
Vì quá hồi hộp và căng thẳng nên Nguyễn Quang Hải đã không dám xem trực tiếp người đồng đội Bùi Tiến Dũng thực hiện quả penalty quyết định.
VOV_BalloonAds