Đổi mới việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương.

Sáng 13/1, chủ trì và phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh biểu dương tập thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban, mặc dù trong điều kiện công tác rất khó khăn, đặc biệt là từ sau đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư làm cho nhiều nội dung, chương trình công tác không triển khai được theo kế hoạch đề ra, nhưng đã rất cố gắng để khắc phục khó khăn, triển khai linh hoạt các hoạt động thông qua nhiều hình thức, qua đó bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là các vụ chuyên môn tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để giúp Lãnh đạo Ban trong công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tích cực nghiên cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề về kinh tế gửi các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham khảo, phục vụ công tác.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng yêu cầu tập trung thực hiện một số nội dung quan trọng như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ công tác của Ban; 

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; huy động, sử dụng có hiệu quả đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên và nghiên cứu, thực hiện chế độ cán bộ biệt phái để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ban trong điều kiện nguồn nhân lực có hạn; 

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"./.

Tin liên quan

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Hòa Bình và Sơn La
Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Hòa Bình và Sơn La

VOV.VN - Đoàn tiến hành khảo sát một số mô hình kinh doanh, sản xuất nông nghiệp và mô hình nông thôn mới trên các địa bàn hai tỉnh và chỉ ra nhiều kết quả cũng như hạn chế cần khắc phục.

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Hòa Bình và Sơn La

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Hòa Bình và Sơn La

VOV.VN - Đoàn tiến hành khảo sát một số mô hình kinh doanh, sản xuất nông nghiệp và mô hình nông thôn mới trên các địa bàn hai tỉnh và chỉ ra nhiều kết quả cũng như hạn chế cần khắc phục.

Điều động ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Điều động ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Điều động ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Điều động ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Điều Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Điều Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Ngày 20/8/2021, Bộ Chính trị đã có Quyết định về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Điều Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Điều Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

VOV.VN - Ngày 20/8/2021, Bộ Chính trị đã có Quyết định về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.