Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

VOV.VN -Đoàn công tác làm việc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Để phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng, sáng nay (5/11), Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong những năm vừa qua.

Đoàn công tác đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo và trao đổi ý kiến về tình hình thực hiện kinh tế-xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XI; đánh giá những thành quả, chuyển biến và hạn chế, khuyết điểm về phát triển kinh tế-xã hội; việc thực hiện ba khâu đột phá chiến lược; về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; về văn hóa, quốc phòng, an ninh; về những chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và sự vận dụng sáng tạo của địa phương được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện; những vướng mắc về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các đồng chí dự Hội nghị đã tập trung phát biểu ý kiến đánh giá những kết quả và hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; về công tác chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và Đại hội XII của Đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh gia cao những thành quả về kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đẳng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đạt được. Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đoáng góp và những kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong các năm 2014-2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; đồng thời tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trước đó, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Công ty cổ phâng công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt và Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tân Tiến chuyên sản xuất rau ứng dụng công nghệ sinh học./.

Tin liên quan

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

VOV.VN - Các đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

VOV.VN - Các đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương
Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

VOV.VN -Đoàn đã làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

VOV.VN -Đoàn đã làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng.