Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

VOV.VN - Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư.

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. 

Phiên họp diễn ra một ngày sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIII bầu ra danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944. Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Ông có trình độ: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), Cử nhân Ngữ văn, Cao cấp lý luận chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đảm nhiệm các chức vụ: Tổng Bí thư: Khóa XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI, XII; Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001); Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII (từ 1/1994), VIII, IX, X, XI, XII; Chủ tịch nước (từ 10/2018); Chủ tịch Quốc hội: Khóa XI, XII; Bí thư Quân ủy Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV./.

Tin liên quan

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

VOV.VN - Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp để bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

VOV.VN - Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp để bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và 5 Thứ trưởng trúng cử BCH Trung ương khóa XIII
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và 5 Thứ trưởng trúng cử BCH Trung ương khóa XIII

VOV.VN - 6 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là lãnh đạo Bộ Công an, gồm Bộ trưởng Tô Lâm và 5 Thứ trưởng.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và 5 Thứ trưởng trúng cử BCH Trung ương khóa XIII

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và 5 Thứ trưởng trúng cử BCH Trung ương khóa XIII

VOV.VN - 6 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là lãnh đạo Bộ Công an, gồm Bộ trưởng Tô Lâm và 5 Thứ trưởng.

Danh sách Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII là lãnh đạo các tỉnh, thành
Danh sách Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII là lãnh đạo các tỉnh, thành

VOV.VN - Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 70 Ủy viên chính thức và 16 Ủy viên dự khuyết là lãnh đạo địa phương.

Danh sách Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII là lãnh đạo các tỉnh, thành

Danh sách Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII là lãnh đạo các tỉnh, thành

VOV.VN - Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 70 Ủy viên chính thức và 16 Ủy viên dự khuyết là lãnh đạo địa phương.