Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hòa bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hòa được xác định thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép, vi phạm quy định về trật tự xây dựng, vi phạm quy chế làm việc của Chi bộ, quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm...

Tại Hội nghị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa và cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa. 

Kết quả kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cho thấy: Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023 có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện chế độ họp Chi ủy, Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu tính đấu tranh để Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Ông Nguyễn Tiến Lưu cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Bản thân ông Nguyễn Tiến Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép, vi phạm quy định về trật tự xây dựng, vi phạm quy chế làm việc của Chi bộ, quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và ông Nguyễn Tiến Lưu là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây bức xúc cho người lao động trong đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023, thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị xem xét kỷ luật Bí thư và Chủ tịch tỉnh Hải Dương
Đề nghị xem xét kỷ luật Bí thư và Chủ tịch tỉnh Hải Dương

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương.

Đề nghị xem xét kỷ luật Bí thư và Chủ tịch tỉnh Hải Dương

Đề nghị xem xét kỷ luật Bí thư và Chủ tịch tỉnh Hải Dương

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương.

Bộ Chính trị: Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật mà uy tín giảm sút tự nguyện từ chức
Bộ Chính trị: Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật mà uy tín giảm sút tự nguyện từ chức

VOV.VN - Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức; nếu không thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Bộ Chính trị: Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật mà uy tín giảm sút tự nguyện từ chức

Bộ Chính trị: Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật mà uy tín giảm sút tự nguyện từ chức

VOV.VN - Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức; nếu không thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Bắc Giang kỷ luật khai trừ Đảng với Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Việt Yên
Bắc Giang kỷ luật khai trừ Đảng với Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Việt Yên

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng với ông Nguyễn Huy Thao, Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên.

Bắc Giang kỷ luật khai trừ Đảng với Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Việt Yên

Bắc Giang kỷ luật khai trừ Đảng với Trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Việt Yên

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng với ông Nguyễn Huy Thao, Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên.