Gợi mở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Nội dung của Hội thảo khoa học quốc gia "Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ" là hoạt động thiết thực, gợi mở một số vấn đề lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn, đóng góp cho việc xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

"Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ" là chủ đề của Hội thảo Khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức sáng 25/12 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo.

Từ nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, các đại biểu tập trung đề xuất, lý giải những giải pháp quan trọng, cơ bản để trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ sẽ thực hiện thành công 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Trong đó tập trung giải pháp khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cơ chế, chính sách phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng: cần có giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh giai đoạn mới. Các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước cần phải xây dựng và thực hiện một cách đầy đủ, đúng tiến độ với chất lượng cao nhất hơn 30 đề án và việc thực hiện đúng các đề án là biến quan điểm tư tưởng về xây dựng và tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền thành hiện thưc. Giải pháp rất quan trọng nữa đó là giải pháp truyền thông, phổ biến về Nhà nước pháp quyền đến với mọi người dân. Nhà nước pháp quyền đó là quyền lực của nhân dân. Đó là quyền của người dân. Người dân có quyền kiểm tra, giám sát quyền lực Nhà nước đòi hỏi Nhà nước làm những việc phục vụ cho lợi ích nhu cầu của mình.

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện Trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đặc biệt nhấm mạnh phải đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

"Đổi mới phương thức ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết theo hướng: khi ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết phải có cơ quan theo dõi, giám sát. Vì trong thực tế, thời gian qua có rất nhiều chương trình hành động mà chúng tôi được đọc thì chiếm đến 90% là chép lại nghị quyết của Trung ương. Cho nên rất dài mà rất khó nhớ. Phải khuôn lại và giao cho cơ quan giám sát việc thực hiện, cũng như một số nơi giám sát việc thực hiện lời hứa của người lãnh đạo"- PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn nói

Các đại biểu cũng nêu ý kiến, thảo luận bàn tròn về tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, mục tiêu phát triển bền vững; thúc đẩy phát triển kinh tế số; các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ; một số giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương đề nghị, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức tự diễn biến tự chuyển hóa, đặc biệt hiện đang làm quy hoạch công tác cán bộ, tới đây là vấn đề nhân sự. Vì vậy, ông Thắng đề nghị, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, thúc đẩy việc giới thiệu, lựa chọn bố trí cán bộ có đức, có tài, có tâm, có tầm, liêm chính, thật sự vì dân vì nước vào các vị trí lãnh đạo các cấp; thực hiện có hiệu quả việc kết hợp đấu tranh phòng, chống tham nhũng với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; phải chú ý không chỉ trước mắt mà lâu dài, để cán bộ không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũn.

Nội dung của Hội thảo khoa học quốc gia "Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ" là hoạt động thiết thực, gợi mở một số vấn đề lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn, đóng góp cho việc xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ

VOV.VN - Chiều 24/11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

Công bố quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ

VOV.VN - Chiều 24/11, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự buổi lễ.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ

VOV.VN - Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố 19 quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ

VOV.VN - Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố 19 quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý.

Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương
Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ.

Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ.