HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 8 Nghị quyết quan trọng

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị các cấp, các ngành cần khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng cấp, từng ngành...

Chiều 22/3, Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã thông qua 8 Nghị quyết quan trọng, quyết định đến việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các Nghị quyết được HĐND tỉnh Lai Châu thông qua gồm: Nghị quyết quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, chính sách phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021; mức chi, thời gian hỗ trợ cho các đối tượng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đề nghị sau kỳ họp, các cấp, các ngành cần khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng cấp, từng ngành, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Nghị quyết thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến bầu cử, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện việc quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả. Đồng thời, tập trung cao cho công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự ứng cử, đảm bảo để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cũng đề nghị các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Lai Châu xem xét thông qua chương trình trọng điểm
Lai Châu xem xét thông qua chương trình trọng điểm

VOV.VN - HĐND tỉnh Lai Châu sẽ xem xét thông qua các nghị quyết quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Lai Châu xem xét thông qua chương trình trọng điểm

Lai Châu xem xét thông qua chương trình trọng điểm

VOV.VN - HĐND tỉnh Lai Châu sẽ xem xét thông qua các nghị quyết quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Lai Châu chốt danh sách sơ bộ  8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội sau hiệp thương lần 2
Lai Châu chốt danh sách sơ bộ  8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội sau hiệp thương lần 2

VOV.VN - Sau hai lần hiệp thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 8 hồ sơ là người địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Lai Châu chốt danh sách sơ bộ  8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội sau hiệp thương lần 2

Lai Châu chốt danh sách sơ bộ  8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội sau hiệp thương lần 2

VOV.VN - Sau hai lần hiệp thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lai Châu đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 8 hồ sơ là người địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Lai Châu công bố quyết định điều động 2 bí thư huyện
Lai Châu công bố quyết định điều động 2 bí thư huyện

VOV.VN - Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, ông Tống Thanh Bình và bà Tẩn Thị Quế được điều động giữ chức Bí thư Thành phố Lai Châu và Bí thư huyện ủy Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

Lai Châu công bố quyết định điều động 2 bí thư huyện

Lai Châu công bố quyết định điều động 2 bí thư huyện

VOV.VN - Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, ông Tống Thanh Bình và bà Tẩn Thị Quế được điều động giữ chức Bí thư Thành phố Lai Châu và Bí thư huyện ủy Tam Đường, tỉnh Lai Châu.